Electra Gruppen – Tillväxt för femte kvartalet i rad

Electra Gruppen driver varu- och tjänsteförsäljning, infrastruktur och koncept för handel och logistik inom Norden.
2021-04-27

Electra Gruppen driver varu- och tjänsteförsäljning, infrastruktur och koncept för handel och logistik inom Norden. Bolaget driver ett antal egna kedjor såsom, Elon Ljud & Bild, EM Home, RingUp och Digitalbutikerna. Electras kunder är allt från e-handlare och butikskedjor till företag i vilken tänkbar bransch som helst.

Electra Logistik & IT

Affärsområdet Logistik & IT jobbar med så kallad 3PL – tredjepartslogistik. 3PL innebär att en tredje part tar över ett antal eller alla logistiska funktioner. Exempelvis kan det innebära att Electra Gruppen sköter leveransen av varor åt ett annat företag. Bland 3PL finner vi kunder såsom, Viasat, Halebop, CDON med mera. Electra erbjuder även ett butiksdatasystem som går under namnet Smart.

Electra Retail

Electra Retail, är ett av bolagets affärsområden, som hanterar varuförsörjningen till anslutna butiker och e-handelsaktörer.

Butikskoncept inom Electra Retail

Elon Ljud & Bild

Elon Ljud & Bild är en svensk kedja för hemelektronik och vitvaror. Butikerna är så kallade fackhandelskedjor vilket innebär att de är specialiserade på vissa varuområden. Detta leder till att personalen oftast besitter mer kunskap och bättre service än varuhuskedjor.

EM Home

Electra Gruppen förvärvade EM Home 2018. EM Home är en franchisekedja med 32 fysiska butiker i Sverige och på Åland. Utöver de fysiska butikerna drivs även onlineförsäljning via emhome.se.

RingUp

Ringup är Sveriges största opartiska kedja för telefoni och IT-lösningar för företag. Konceptet har 50 butiker över hela Sverige.

Digitalbutikerna

Digitalbutikerna är ett affärskoncept för fria fackhandlare inom elektronikbranschen. Butikerna gynnas av gemensamma inköp och affärsförhandlingar vilket gör att de kan erbjuda attraktiva villkor för butikerna och kunderna.

Bolaget rapporterade idag för perioden januari – mars

  • Nettoomsättningen ökade med 12 % till 472,1 MSEK.
  • Rörelseresultatet ökade med 100 % till 3,8 MSEK.
  • Vinst per aktie ökade med 293 % till 0,63 SEK.

De flesta affärsområdena går starkt

Electra Gruppens VD, Anneli Sjöstedt, kommenterar hur handelsverksamheten inom hemelektronik fortsatt går bra. Produkter med anknytning till varuområdet mobiltelefoni har utmärkt sig med en god försäljningsutveckling.

Varuområdena ljud & bild går också fortsatt bra. Den ökade omsättningen inom befintliga verksamhetsramar är något som hanterats väl. Bolagets egna e-handel elon.se växer stadigt, även om detta sker från lägre nivåer.

Affärsområdet EM Home har upplevt större utmaningar, visserligen ökar försäljningen men handel över eget lager som bolaget strävar efter är komplex och utmanande.

Segmentet Logistik & IT har startat året bra. Segmentets handelsinriktade delar har nästan sett en 25-procentig omsättningstillväxt.

Bolaget har gått starkt på börsen sedan vi skrev vår aktiespaning från november 2020. Bolaget har många verksamhetsområden varför intresserade läsare rekommenderas läsning av denna för att få ett bättre helhetsgrepp.

Grafen

Dagsgraf på Electra Gruppen