Electra Gruppen – starkt Q4 resultat

Electra redovisar för helåret 2020 ett omsättningsrekord, förbättrade marginaler och ett ökat rörelseresultat.
2021-02-10

Electra redovisar för helåret 2020 ett omsättningsrekord, förbättrade marginaler och ett ökat rörelseresultat.

I november 2020 skrev vi ett span om Electra Gruppen, som visade ett förbättrat rörelseresultat och tillväxt i omsättningen, läs här. Igår rapporterade bolaget fortsatt förbättrade siffror i Q4 vilket fick kursen att gå upp över 8% för dagen, och i skrivande stund är kursen upp ytterligare 2% under onsdagens förmiddag.

Electras marginaler inom retailsegmentet och logistik- har förbättrats ytterligare under Q4 och bolaget rapporterade en tillväxt i rörelseresultatet om 22% QoQ. Electra ökade omsättningen för helåret med 8% och rörelseresultatet ökade 38,2%. 

Försäljningen av hemelektronik har varit en bidragande faktor till den framgångssaga Electra haft under 2020. Inte helt oväntat, då segmentet har gått väldigt bra överlag i Sverige och andra länder, vilket sägs vara en konsekvens av pandemin. Värt att ta i beaktning är att bolaget tar marknadsandelar, enligt analysföretaget GFK. 

Bolagets e-handel fortsätter att växa i en modest takt. Detta blir en viktig marknad att ta kontroll över då konsumtionsmönstret rör sig mot e-commerce varje år. Det återstår att se hur Electra hanterar en förväntad utökad konkurrens i takt med att Amazon fortsätter etablera sig i Sverige.

Vi nämnde att en potentiell trigger för Electra skulle kunna vara att få styr på sitt koncept EM Home. Enligt bolaget går försäljningen bra med en tilltagande volym. Däremot lyckas de sämre med att lösa logistikflödet och detta påverkar resultatet negativt med 9msek, ställt mot att bolaget redovisade 30.7msek i rörelseresultat för helåret. 

Om bolaget hade uppnått breakeven med sitt koncept Em hade resultatet varit 30% bättre. Den negativa resultateffekten från Em-home rör sig i fel riktning, från -4.4msek 2019 till -9msek 2020. Detta blir intressant att hålla koll på framåt, lyckas Electra vända denna trend finns det utrymme för fortsatt tillväxt i bottom line.

I helhet presterar Electra bra och vi ser fortsatt potential trots risk från effekter av både pandemi och Amazon. Bolaget väljer att öka utdelningen från 2.25 till 3.25 kronor per aktie samt en extra utdelning om 1 kronor per aktie. 

Här ser vi på veckografen hur bolaget, på hög volym, bryter upp från en konsolidering.

mer om ämnet