Ecoclime – Dotterbolaget har de senaste veckorna vunnit flertalet miljonordrar

Flertalet vunna miljonordrar för dotterbolag till Ecoclime.
2020-10-30

Ecoclime Group är ett miljöteknikföretag för fastighetsmarknaden som levererar inomhusklimat med komfortgaranti, cirkulära energisystem för återvinning av värme från spillvatten samt standardisering av data för fastighetsautomation.

Idag meddelar Ecoclime i ett pressmeddelande att dotterbolaget SDC Automation de senaste veckorna tagit flertalet ordrar med ett sammanlagt värde om ca 20MSEK. 

“Vi har de senaste åren lyckats skapa ett stort förtroende bland många beställare som väljer våra integrationstjänster och vår open sourcebaserade automationsplattform vid installationer i olika fastighetsprojekt. Den främsta förklaringen är stabiliteten i våra leveranser, flexibilteten med plattformen och att våra lösningar förbättrar driftnettot i fastighetsprojekten”. säger Mathias Lindberg, VD SDC Automation

Ecoptimist har tidigare skrivit en artikel om Ecoclime, läs den gärna här. 

mer om ämnet