Dystra ekonomiska utsikter när Coronaviruset lamslår handel

Igår 12/05-20 gick Anthony Fauci ut publikt med ett varningens finger gällande att öppna upp USA för fort.
2020-05-13

Igår 12/05-20 gick Anthony Fauci ut publikt med ett varningens finger gällande att öppna upp USA för fort. Död och plågsamhet. Så löd hans uppmaning vad gäller riskerna om man för snabbt låter nya kluster formas. Kort därefter började börserna hacka nedåt, hårt. 

FED-möte

Idag har Jerome Powell, chef för Federal Reserve, gått ut med varningar om tyngd ekonomi och troliga nya lättnader framåt för att understödja en återhämtning. Trump har manat på om negativa räntor, men Powell håller emot för nu. Däremot uppmanar han till fortsatta stimulanser, och pekar på hur man har långt kvar till ett normalläge i ekonomin. 

Vi ser i grafen ovan hur Nasdaq 100 testar tidigare gap nedåt, och misslyckas för nu. Grafen hämtad från Börsdata, uppdaterad 12/05-20.

Freedom Fries

Samtidigt lättar fler och fler länder på restriktioner, vilket bör ha spelat in i senaste dagarnas börsuppgångar, som nu krossas av dystrare utsikter och nya kluster på olika ställen i världen. I Sverige har det talats om flockimmunitet. Framförallt Stockholmsområdet har utpekats som så pass smittodrabbat att vi snart bör se en avsevärt minskad risk för ny hastig smittspridning. Samtidigt är Financial Times noggranna med att peka på hur även Sverige kommer drabbas tungt ekonomiskt, och inte ha något nämnvärt försprång efter pandemin.

Whatever it takes

Extremt dystra ekonomiska utsikter, med massiv arbetslöshet och minskad produktion, har skapat en situation där många sitter utanför marknaden. Generellt är pessimism kring marknadsutsikter positivt, då mycket kapital kan strömma till marknaden. Med massiva stimulanser som golv, och fortsatta “whatever-it-takes”-tongångar från centralbanker och stater, kanske vi kan se en fortsatt uppgång. Men det upplevs ofrånkomligen både onaturligt och obehagligt. Fallhöjden tycks hög.

Bugbee-rabatt

Nämnvärt är läget inom Shippingsektorn, som gynnats avsevärt av prisfallet i olja. När skillnaden i pris är stort för oljekontrakt i närtid jämfört mot senare i höst, uppstår ett läge där det lönar sig att köpa olja och lagra den, för att sälja den senare. Detta har skapat en situation där tankers används som lagringsutrymme istället för transport, och utbudet på båtar har minskat avsevärt. Tankerbolag som rapporterat senaste veckorna har de flesta av dem sett de bästa siffrorna på flera år, vilket ytterligare stärker caset för sjöfartsindustrin som vi skrivit om tidigare.

“These are obviously the worst of times, but for us they are the greatest of times as well.” – Robert Bugbee, VD Scorpio Tankers

Biotech

Vi ser även fortsatt mycket styrka i Biotech, där flertalet aktier lagt upp sig för breakout, eller har brutit ut på uppsidan. Hektiska rörelser i Kancera, Altimmune, Arch Biopartners med flera kan vara värda att hålla ett extra öga på. Även Oasmia som vi skrivit om tidigare rör sig intressant med ännu ett litet hack ned mot stödnivåer.