Överblick – Oasmia formumhypat läkemedelsbolag

Oasmia Pharmaceutical Oasmia Pharmaceutical är ett läkemedelsbolag som utvecklar läkemedel inom human och veterinär onkologi.
2020-02-15

Oasmia Pharmaceutical

Oasmia Pharmaceutical är ett läkemedelsbolag som utvecklar läkemedel inom human och veterinär onkologi. Med ny VD och spännande rörelser tekniskt ser bolaget högst intressant ut på kortare sikt.

Viktigaste substans

Bolagets viktigaste substans är den egenutvecklade plattformen XR-17 som förbättrar läkemedelssubstansers löslighet i kroppen. Oasmias största tillgång är det EU-godkända läkemedlet Apaelea för behandling av äggstockscancer. Apealea möjliggör injicering av anticancersubstansen Paklitaxel utan bieffekter. Idag ges Pakltaxel intravenöst med innehåll av CrEL.

Negativa bieffekter från nuvarande behandling

CrEL ökar risken för neurotoxicitet och överkänslighet, dessa bieffekter kan leda till avbrott av paklitaxel behandling, vilket givetvis kan vara förödande för patienten.

Oasmia med fördelaktigt alternativ

Vidare behöver många patienter, som en konsekvens av Paklitaxels bieffekter, förmedicinering i form av Kortikosteroider. Dessa kan i sin tur vara immunsuppressiva, vilket innebär att immunsystemet kan försämras. Apaelea innehåller inte CrEL vilket naturligtvis underlättar för patienter som därmed slipper dessa obehagliga bieffekter från sin behandling.

D-Day

Läkemedlet är redan ute på marknaden i Ryssland och Norden men ska nu ut på den resterande Europeiska marknaden.

Torrt krut

Bolaget genomförde under Q4 en företrädesemission om 400 mkr som övertecknades. Dessa pengar ska enligt bolaget i huvudsak användas till att kommersialisera Apaelea i Europa. Bolaget har förhoppningar om FDA tillstånd och kommersialisering även i USA.

Francois Martelet ny VD

Igår den 14/2-2020, tillsatte Oasmia en ny VD, Francois Martelet, som med sin internationella bakgrund och långa erfarenhet från läkemedelsbranschen väcker förhoppningar om lyckad penetrering av den Europeiska marknaden.

Tekniskt

oasmia teknisk analys ecoptimist

Tekniskt ser aktien väldigt intressant ut med ett sannolikt test av den längre nedåtgående trendlinjen. Vidare ser vi hur aktien i närtid rört i en tight range med avtagande volym och volatilitet under nedåtdagar vilket kan vara en indikation på att säljarna börjar försvinna.