Clemondo – Utökar produktionskapacitet från nyligen införda 4-skift till 5-skift

Clemondo skalar upp produktionen i ljuset av ökad efterfrågan på hand- och ytdesinfektion under varumärket Liv.
2020-11-17

Clemondo Group tillverkar rengöringsmedel och underhållsprodukter. Bolaget har fått stor uppmärksamhet under coronapandemin då efterfrågan ökat avsevärt på handsprit. Clemondo vann nyligen en order med Region Stockholm, värd 10-30MSEK, som visar på ett fortsatt väldigt starkt behov av att fylla på lagren.

Under hösten införde Clemondo 4-skiftsarbete för att öka produktionskapaciteten, men påpekade redan då att möjligheten fanns att ytterligare skala upp vid behov.

Under tisdagen meddelar Clemondo att man nu tar sikte på att möjliggöra ytterligare produktionskapacitet genom att införa 5-skift. Detta i ljuset av ökad efterfrågan på hand- och ytdesinfektion under varumärket Liv.

Den ökade produktionen beräknas ge ökad försäljningsmöjlighet till ett värde om 750.000kr per vecka på den aktuella produktionslinjen. Förändringen beräknas vara fullt genomförd under januari 2021. Övergången beräknas vara förknippad med en kostnad om 300.000kr, vilket kommer belasta Q4.

mer om ämnet