Clemondo – Uppdaterad artikel i samband med rapport för tredje kvartalet

Clemondo presenterar sin rapport för tredje kvaratalet och levererar en omsättningstillväxt om 65%.
2020-11-12

Clemondo Group som tillverkar rengöringsmedel och underhållsprodukter till fordons-, livsmedel och hygienindustrin, rapporterade sin Q3 rapport under onsdag morgon.

Omsättningstillväxt

  • Omsättningen kom in på 89,9 MSEK, en tillväxt med 65.8%.
  • EBITDA landade på 14,5 MSEK och visade därmed en tillväxt om 262.5%.
  • Vinst per aktie blev 0.06 SEK att jämföra med -0.01 SEK under Q3 2019.

Nya avtal

Under Q3 perioden tecknades ett ramavtal med PacsOn om hygienprodukter. Vidare tecknade Clemondo ett treårigt avtal med Connect Bus Sverige om produkter för fordonsrengöring.

Fortsatt efterfrågan på handsprit

Clemondo har de senaste kvartalen gynnats av den extrema efterfrågan på handsprit som funnits på grund av Covid. Under Q3 stabiliserades dock efterfrågan på en jämnare nivå. Det är väldigt svårt att uttala sig om hur denna efterfrågan kommer utveckla sig i närtid och den blir väldigt kopplad till hur smittspridningen av Covid ser ut.

Det är dock viktigt att poängtera att affärsområdet inte står och faller med handspritsförsäljningen, Clemondo tecknade efter periodens utgång ett avtal med Swetex städprodukter vilket utgör ett exempel på detta.

Vändning för industriprodukter

Tvärtemot Clemondos hygienprodukter så minskade efterfrågan på  en stor del av bolagets industriprodukter, denna efterfrågan ser däremot ut att ha bottnat i takt med att industrin vänder upp. Efterfrågan på produkter för utomhusrengöring har dock sett mer stabil ut.

Miljöprodukter för fordonsindustrin

Clemondos efterlängtade Greeniumserie inom fordonsrengöring som kommer stå för upp till 95% lägre miljöpåverkan har nu lanserats. Efter Q3 periodens slut tecknades ett avtal med Holmgrens Bil för fordonsvårdsprodukter, vidare tecknades ett avtal med Tammermatic Oy om övertagandet av deras svenska verksamhet vilket ytterligare kan stärka Clemondos position inom miljövänlig rengöring för fordonsindustrin.

Minskade skulder

Bolaget har delvis använt den starka kassaflödesutvecklingen under de första 9 månaderna till att betala ned sina skulder, den finansiella nettoskulden har minskat med 24,7 MSEK och har hjälpt till att få ned Clemondos finansiella kostnader.

Utveckling

Aktien har fallit en del på sistone gemensamt med många andra bolag som på marginalen gynnats av Covid. På rapporten öppnade aktien med ett gap ned under EMA50 på dagsgrafen. I skrivande stund ligger kursen precis under detta glidande medelvärde.

mer om ämnet