Bred återhämtning på världens börser under gårdagens handel – oljan fortsätter upp

Under gårdagen såg vi utbredd styrka på marknaderna, såväl i Europa som USA, men även i Asien handlas marknaderna överlag positivt under natten.
2021-10-08

Under gårdagen såg vi utbredd styrka på marknaderna, såväl i Europa som USA, men även i Asien handlas marknaderna överlag positivt under natten. Dock släpade First North något gentemot övriga index och steg enbart omkring 0,02%, detta efter att under en längre tid visat upp relativ svaghet mot andra tyngre index. Detta är något kan vara väl värt att ha i beaktning när marknaderna sedan ska uppåt med kraft, då allokering mot relativ styrka oftare betalar sig.

Under veckan har lugnande toner hörts från ett antal tyngre namn och erkända twitterprofiler, som menar på att detta förhoppningsvis kortare hack nedåt i marknaderna skapat fina köplägen på uppsidan. Köp av riskminimerande optioner har också minskat, vilket indikerar att flera investerare nu börjar positionera sig för uppsidan.

Däremot är vi långt ifrån ute ur skogen ännu, med till exempel den tidigare storvinnaren Aegirbio som föll nästan 40% under gårdagen. Detta efter att det uppdagats i en granskning gjort av SVT som visade på att bolaget “har kopplingar mellan centrala aktörer i covidtestaffärerna och bolag som Skatteverket har pekat ut som delaktiga i en mycket omfattande härva och misstänkta för momsbedrägerier”.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Inför dagens handel ser dock USA ut att i sin helhet kunna öppna i positiva tongångar, medan Europa nu spås öppna omkring nollan. Under dagen publiceras jobbrapporten för september, som löpande er en av många faktorer vilket påverkar bilden av ekonomin som i sin tur styr FED mot högre eller oförändrade räntor. Den amerikanska 10-årsräntan har efter ett breakout den 23/9 stigit till strax under 1,60 procent. Nu antas marknaden invänta jobbrapporten för att därefter bedöma riktning framåt.

I anslutning till den omtalade energikrisen har olje- och gaspriserna fortsatt stiga, även om båda råvarorna under veckan visat på kraftig volatilitet. Efter en svängig vecka handlas nu Brent Crude strax under $83, vilket per automatik genererat mycket starka veckor för diverse bevakade oljebolag, med bland annat Callon Petroleum, Crew Energy och IPCO på listan.