Börsen idag – utbredd arbetsbrist inom serviceyrken trots begränsade covid-stöd

Republikanska stater i USA överväger nu att begränsa covid-stöden, då arbetsbristen syns mer och mer utbredd när restauranger har svårt att locka tillbaka personal.
2021-06-01

Sedan toppen omkring januari har börsnoteringarna har svalnat något, framförallt i USA. Under en intensiv period av hausse och ett stort intresse för börsen och nynoteringar, har nyligen börsnoterade bolag gått extremt bra. Nästan så pass att det blivit allmän vetskap att IPO:s är något man investerar i. Lite som SPACs som från den ena dagen till den andra blev något gemene man snabbt kunde förklara värdet med.

Republikanska stater i USA överväger nu att begränsa covid-stöden, då arbetsbristen syns mer och mer utbredd när restauranger har svårt att locka tillbaka personal. Financial Times publicerar dock en längre artikel under tisdagen som belyser problematiken, vilken menar på att arbetsbristen till stor del går att hänföra till andra faktorer än covid-stöd som betalas ut på veckobasis.

Bland annat ser man risken för corona som en faktor för att inte vilja återgå till serviceyrken, samt det faktum att lönen sedan tidigare varit dålig och oattraktiv. I de stater där man plötsligt begränsat stödet för arbetslösa har arbetssökandet skjutit uppåt, men bara kortsiktigt. Under några dagar ökade aktiviteten, men föll snabbt tillbaka, då de som tidigare jobbade i serviceyrken nu av olika anledningar drar sig för att söka sig tillbaka. I alla fall till nuvarande lönenivåer, vilket talar för att vi kommer se ökande löner och fortsatt kortsiktigt tryck på inflationen.

Europeiska marknader avslutade igår en fjärde månad av kontinuerliga vinster, något som speglats av situationen i USA, vilket i sin tur gjort att människor på båda sidan atlanten blivit åtminstone till synes rikare. Spekulationen är utbredd och har vuxit avsevärt av stimulanscheckar som sätts in på sparkonton, låga räntor och ett allmänt attraktivt börsklimat.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

För de som äntrat marknaden och gjort fina vinster, blir det enkelt att luta sig tillbaka och se sitt förflutna som servicearbetande som något man nu lagt bakom sig. Huruvida börsruschen är en faktor som håller folk tillbaka från att söka andra jobb får visa sig så småningom. Det avtagande momentum vi nu ser för IPO:s skulle kunna vara ledande för en avmattning på marknaden, vilket kan kasta många nyblivna spekulanter åter till den verklighet vi kände pre-covid.

I övrigt bör noteras att IRAN meddelar att man står redo att öka sin produktion av olja så snart sanktioner lättas. Vi ser också ett läge där de högre priserna riskerar öppna för att något eller några av de producerande länderna bryter mot sina interna överenskommelser, vilket skulle öka utbudet på marknaden.

Trots dessa båda överhängande risker, stiger oljepriserna under veckans inledande handel, vilket tyder på styrka i marknaden och en förväntad stigande efterfrågan med fler och fler länder som ska öppna upp.

mer om ämnet