Börsen idag – stark återhämtning i Asien pekar mot positiv europeisk öppning

Asien återhämtas starkt under natten och Europa ser ut att öppna positivt.
2021-04-22

I Asien stiger börserna kraftigt efter uppgången i USA under gårdagen. Bland annat handlas Tokyo upp mer än 2%, vilket öppnar för att även Europa under torsdagen får hämta igen lite av veckans tidigare turbulenta handel. Man kan hoppas.

EU och Indien kommer gemensamt driva ett projekt för att förbättra infrastrukturen i så kallade demokratiska länder runt om i världen. Detta som en respons på Kinas Belt Road Initiative, där Kina genom billig finansiering erbjuder stöd till framförallt u-länder att förbättra infrastruktur.

Under torsdagen inleds Joe Bidens toppmöte med fokus på miljön, där målsättningar om aggressivt minskade utsläpp globalt kommer läggas fram. Bland annat kommer både Putin och Xi Jinping delta på mötena. Vi har tidigare i veckan poängterat de ökade spänningarna mellan USA och Kina, samt USA och Ryssland. Att alla tre ländernas ledare samlas för detta toppmöte kan förhoppningsvis leda till att tonläget sänks något och insikter om samarbetets fördelar lyftas.

Priset på virke har stigit kraftfullt under det senaste året. Även flertalet andra råvaror har följt med i den starka trenden uppåt, detta i ljuset av en tilltagande efterfrågan och begränsad produktion. Att utbudet inte kan svara upp till efterfrågan har bland annat att göra med långsiktigt låga priser, vilket gjort olönsamt att prospektera efter bland annat koppar.

För att jaga igång utbudet i framförallt USA manar man nu på för att göra det enklare att importera trä från Kanada. Priset på virke, koppar och olja kan snabbt driva igång inflation när återhämtningen tilltar. Eftersom priserna drivs av en statligt dopad efterfrågan med stimulanser och expansiv penningpolitik, och utbudet begränsats av sedan tidigare låga priser och restriktioner från covid-året, kan fortsatt stigande efterfrågan ge kraftfulla effekter för utvecklingen av inflationen.

Som vi antytt vid tidigare tillfällen kan en stigande ränta, som ett resultat av tilltagande inflation, få förödande konsekvenser för bland annat börsvärden, men också många människors privatekonomi. De generellt sett höga värderingarna vi ser på aktiemarknaden, med bland annat höga P/E-tal, bygger på låga räntor och stimulanser. Försvinner den enkla tillgången till kapital kan vi snabbt se en aggressiv justering nedåt.

SBAB skriver i en färsk rapport att man spår en BNP-tillväxt om 3%+ för 2021 och en nästan lika hög BNP-tillväxt för 2022. I ljuset av detta ser man även att huspriserna ska följa med upp under 2021, men vända ned under 2022 på grund av stigande räntor, vilka kommer som en följd av den starka BNP-utvecklingen.

Kanada är det första G7 landet att börja dra tillbaka det statliga stödet förknippat till corona-krisen, man ser nu tydligare tecken på återhämtning och väljer därför att minska stimulanserna. Hur lång tid det tar för andra länder att haka på tåget återstår att se.