Börsen idag – arbetsbrist och begränsad produktion riskerar öka trycket ytterligare på inflationen

Huvudnumret för spekulanter har sedan en tid tillbaka varit inflation och frågeställningen kring huruvida den är tillbaka, här för att stanna eller i så fall övergående.
2021-05-31

Huvudnumret för spekulanter har sedan en tid tillbaka varit inflation och frågeställningen kring huruvida den är tillbaka, här för att stanna eller i så fall övergående. Faktorer som påverkat är bland annat begränsad produktion, låga räntor, tryckta pengar och numera även en brist på arbetskraft.

Inför veckan får vi bland annat konsumentprisindex från Europa, produktionsmöte för OPEC+ och jobbsiffror från USA. Samtliga siffror väger tungt i olika uppfattningar gällande just inflation och bör kunna påverka marknaderna. I och med förra månadens amerikanska jobbrapport, kommer mycket fokus ligga vid hur utvecklingen gått sedan dess.

Problem uppdagas också i supply chain, där bland annat komponentbrist är en stor faktor till att företag inte kan producera lika många varor som marknaden efterfrågar. Bristen av halvledare har varit omtalad den senaste tiden, men bristen på komponenter tycks utbredd och sträcker sig till bland annat plast och säten till fordon.

Detta begränsar produktionen ytterligare och skapar en risk för minskat utbud vilket i sin tur kan driva priserna och inflationstrycket än högre. Bristen bygger bland annat på begränsad produktion under pandemin, flaskhalsar i hamnar och en utbredd brist på arbetskraft.

Under föregående veckan hittade många spekulativa traders tillbaka till så kallade meme stocks, som omnämnts i forumen och drivit priserna högre. I februari såg vi en kraftig uppgång i Game Stop, som utsattes för en short squeeze av spekulativa investerare. Nu är samma grupp av investerare inblandade i att driva upp priserna i AMC, detta efter att samma spekulanter, i alla fall på kortare sikt övergivit krypto och skalat in i foromhypade aktier i stället.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Bitcoin handlas för närvarande på EMA50 på veckobasis, men har under de två föregående veckorna byggt upp ett större overhead supply med kraftfull säljvolym på vägen ned. Detta kan sätta käppar i hjulet för en plötslig och snabb återhämtning i kryptovalutan, som senaste tiden bjudit på hög volatilitet.

I Asien backar framförallt banksektorn under veckans inledande handelsdag och i sin helhet är börserna röda. Även Europa ser ut att öppna negativt inför veckans första handelsdag.

mer om ämnet