Börsen idag – Positiv start på handelsveckan i Asien, även Europa ser ut att öppna uppåt

I sin helhet avslutades marknaderna förra veckan något lugnare än vad som bitvis befarades, även om OMXS30 stängde ned 1,4% så steg det i USA.
2021-03-01

I sin helhet avslutades marknaderna förra veckan något lugnare än vad som bitvis befarades, även om OMXS30 stängde ned 1,4% så steg det i USA. VIX föll tillbaka något under fredagen, men stängde ändå veckan en bra bit ovanför glidande medelvärden, vilket tyder på VIX forsatt kan förväntas handlas stabilt ovanför 20. Indexet stängde veckan omkring 28.

Denna handelsvecka har i Asien inletts positivt, detta i spåren av minskad oro för stigande räntor i främst USA. Även i Europa ser handelsveckan ut att inledas positivt, mycket tack vare lugnare tongångar i USA, främst med fokus på rädslan för inflation och 10-års räntorna som sjunkit något sedan fredagen.

Kopparpriserna, som gått upp till 10-års högsta i ljuset av tilltagande oro för inflation som förväntad utbudsbrist när elektrifieringen tar fart, halkade i förra veckan ned något. Vi har tidigare påpekat att kopparpriset var väldigt ansträngt ovanför EMA10 såväl som längre glidande medelvärden, detta efter att ha stigit nästan rakt uppåt under några veckors tid. En paus var på sin plats, men för den långsiktiga investeraren finns fortsatt gott om argument för att äga råvaran. Läs gärna vår trendspaning om koppar.

Även olja handlas något ansträngt ovanför glidande medelvärden, och halkade tillbaka något från förra veckans toppnoteringar, men stängde ändå handelsveckan positivt. Olja och koppar har handlats upp i vad som kallas för reflation-trade, där traders spår en återkomst av inflationen och spelar på stigande råvarupriser.

I USA är man ett steg närmare stimulanspaketet om 1,9 biljoner, detta efter att man röstat igenom förslaget om stimulanspaketet i representanthuset för att därigenom släppa det vidare för omröstning i senaten.