Börsen idag – positiv handel i Asien under natten trots något svagare marknad i USA under gårdagen

Under gårdagens handel stängde amerikanska marknader nedåt, under natten har dock asien handlats uppåt, detta inför räntebesked och inflationssiffror som publiceras under torsdagen.
2021-06-10

En massiv oljeledning som skulle ha transporterat olja från Kanada till USA har nu lagts ned efter att Joe Biden först dragit tillbaka tillståndet. Redan under 2015 var Barack Obama tydlig med att oljeledningen inte skulle byggas, men Trump såg till att driva projektet vidare under sin mandatperiod. Biden, med tydliga gröna målsättningar, hade som en av sina första prioriteringar att ännu en gång försöka sätta stopp för oljeledningen i ambition om att minska användandet av olja som energikälla.

Även om åtgärden långsiktigt är positiv för miljön, riskerar man med dessa begränsande åtgärder, en situation där utbudet av olja inte i närheten lyckas täcka upp den stigande efterfrågan. Detta späder på investeringar i grön energi, men oavsett tar det lång tid att få fram alternativa energikällor till olja, kol och gas. Att begränsa produktion eller som i detta läget framkomligheten av olja, gör att priserna riskerar att höjas ytterligare.

I Kina inför man liknande åtgärder för att kickstarta en grönare satsning, och begränsar produktionen av metaller. Sedan utbrottet av pandemin med massiva stimulanser och tryckta pengar som ett resultat, har råvarupriser gått upp kraftfullt. En fortsatt begränsning av produktionen riskerar driva dessa priser ytterligare uppåt.

Många stålproducenter har tidigare uttryckt missnöje med Kinesisk dumpning av stålpriser globalt, då Kina dränkt marknaden med stål. Nu ser man istället stålintensiva producerande bolag uttrycka sig i termer av stålbrist och fortsatt stigande priser en bra bit in i framtiden. Fortsätter trenden med begränsad stålproduktion förs inflationen tydligare ut i samhället, då stigande råvarupriser sätter press på de producerande bolagen att i sin tur höja priserna mot kund och slutkonsument.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Från USA kommer nu även ett tyngre politiskt tryck mot Kina, när Joe Biden samlar globala politiska styrkor för att sätta mer press mot Kina. Under det stundande G7 mötet planerar Biden att presentera en tydligare enad front mellan EU och USA för att visa att de båda regionerna står redo att ta en tydligare linje mot ett mer aggressivt Kina. Fler exempel har uppdagats på Kinesisk aggressivitet i framförallt South Sydkinesiska Havet. Samtidigt har handelsministrarna från både USA och Kina talat under natten, och kommit fram till att man länderna sinsemellan ska främja den “hälsosamma utvecklingen av pragmatiskt arbete”.

Under gårdagens handel stängde amerikanska marknader nedåt, under natten har dock asien handlats uppåt, detta inför räntebesked och inflationssiffror som publiceras under torsdagen.