Börsen idag – fortsatta fall för kryptovalutor över helgen

Under helgen har kryptovalutor fortsatt falla och avslutade veckan med återupptagna djupa fall.
2021-05-24

Under helgen har kryptovalutor fortsatt falla och avslutade veckan med återupptagna djupa fall. Under handelsveckan sipprade även oro från tunga kryptoförluster in i mer traditionella marknader, vi såg bland annat VIX sticka uppåt i mitten av veckan och djupare fall för S&P och Stockholmsbörsen, som dock visade på återhämtning och bibehållen uppåtgående trend på längre sikt.

Vi såg ökad geopolitisk oro när Vitryssland kallade ned ett plan på väg från Grekland till Litauen, detta efter att vad som antas vara en KGB-agent följt efter aktivisten Roman Protosevich på flygplatsen i Aten och bekräftat att han fanns med på planet mot Litauen.

Både USA och röster inifrån EU fördömer nu Vitryssland och president Lukanhesko efter att denne personligen kallat ned planet innan det lämnade vitryskt luftrum.

Inför veckan planeras ett statsbesök från Kina till Ryssland, där en “ledande diplomat” ska besöka Ryssland efter att Putin beskrivit relationen länderna emellan som den bästa någonsin. Kina och Ryssland har också gemensamt lanserat ett sedan 2018 planerat kärnkraftsprojekt, där länderna ska samarbeta för att bygga totalt sett fyra kärnreaktorer.

Att samarbetet och relationerna länderna emellan stärks kan vara både strategiskt för framtiden men också ses som ett test mot den fortfarande relativt nytillträdde Joe Biden. Världen är skakad efter Corona och USA minskar hela tiden sitt internationella inflytande, bland annat med att nu kämpa för att minska sin militära närvaro världen över och kalla hem trupper från Afghanistan.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Europeiska räntor har börjat stiga efter oro för att minskade tillgångsköp från europeiska centralbanken ska börja gälla efter nästa räntemöte som hålls 10:e juni. I USA börjar man försiktigt föra dialog kring begränsning av coronarelaterade stimulanser, vilket nu också blir aktuellt i Europa. Dock svarade Christine Lagarde, europeiska centralbankens president, på en fråga gällande minskade tillgångsköp och hävdade att det var alldeles för tidigt att införa begränsningar.

Att lyckas väl med ekonomiska stimulanser under och efter en kris, är en skör balansgång mellan stagnation och överhettning. Med ständigt ökande bevakning och tolkande medier kring varje andetag som centralbankschefer tar, blir värdet av att kunna väga sina ord väl, viktigare och viktigare. Vi ser en ökad oro för inflation och högre räntor, som under förra veckan fick marknaderna att skaka till. Centralbanker har en spännande men samtidigt krävande väg att navigera framåt, när den ekonomiska återhämtningen tilltar och de förr eller senare måste justera ned stödköp.