Börsen idag – högre inflationen än väntat sätter press på aktiermarknaden

Inflationstakten i framförallt USA har varit påtagligt ökande senaste månaderna, detta som ett resultat på begränsad produktion, stora stimulanser och så även arbetsbrist i spåren av covid.
2021-07-14

Inflationstakten i framförallt USA har varit påtagligt ökande senaste månaderna, detta som ett resultat på begränsad produktion, stora stimulanser och så även arbetsbrist i spåren av covid.

Huruvida denna inflation varit bestående eller övergående har dock debatterats friskt, då bland annat många internt inom FED uttryckt att inflationen är resultatet av en ekonomisk återöppning.

Igår publicerades dock ytterligare inflationssiffror, då resultatet från juni kom in och visade på att prisökningarna fortsatt är tilltagande. Förväntningarna var satta till 4,9% medan den rapporterade inflationen uppgick till 5,4%, vilket alltså är en bra bit ovanför det nyligen satta genomsnittliga målet om 2%.

Ledet som stödjer teorin kring hur inflationen är övergående får allt svårare att argumentera för sin sak, vilket ökar risken för att räntorna faktiskt ska höjas.

Som ett resultat av detta har asiatiska börser handlats negativt under natten, detta även i spåren av generellt sett negativ handel i USA under gårdagen. Framförallt småbolagsindex i USA högg tillbaka nästan 2%, medan de större indexen handlades svagt under nollan.

Som vi nämnde under gårdagen finns också en ökad oro för smittspridning runtom i världen, med bland annat länder i Asien och södra europa som drabbats och initierat nya restriktioner.