Börsen idag – Gemensamma militärövningar mellan Kina och Ryssland oroar

Under gårdagens handel fortsatte oron kring den globala spridningen av indiska Delta-varianten av Covid.
2021-08-10

Under gårdagens handel fortsatte oron kring den globala spridningen av indiska Delta-varianten av Covid. Det satte tryck på bland annat energisektorn, som påverkas negativt av farhågor kring fortsatt minskad efterfrågan på olja i Kina.

Under morgonens handel har asiatiska marknader handlats blandat med bland annat Tencent som krossades förra veckan, men handlas uppåt under morgonen. Olja, guld och silver har återhämtats försiktigt efter djupare fall under gårdagens inledande handel.

USA är nära på att få igenom ett massivt infrastrukturpaket om 1 biljon dollar, vilket röstas igenom unisont av både demokrater och republikaner i Senaten.

Kina och Ryssland genomför en större militärövning tillsammans, med totalt sett 10,000 man. Under de senaste månaderna har USA påbörjat tillbakadragning av sina trupper från Afghanistan, vilket skapat uppror i landet som gränsar till Ryssland. Att Ryssland och Kina nu påbörjar gemensamma övningar tvingar Washington att noggrant bevaka läget. Senaste månaderna har också bjudit på ökade spänningar vad gäller Taiwan, vilket är än mer oroande i en tid av utbredd brist på halvledare.

Under de senaste månaderna har Kinas efterfrågan på olja minskat gradvis, nu har landet även annonserat det värsta utbrottet av covid sedan starten i januari 2020. Än så länge rör det sig dock inte om några hisnande antal sjukdomsfall, men i Kina räcker det för att starka restriktioner skall införas.

Globalt har dock priserna för både olja och naturgas stigit kraftfullt sedan de båda bottnade i mars 2020. Med de globala klimatmål som återigen aktualiserats med Joe Biden, begränsas produktion och exploatering avsevärt, vilket gör att framtida produktion begränsas.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

OPEC+ länderna har också, som ett resultat av de låga oljepriserna under covid-krisen, kraftfulla restriktioner kring hur mycket olja som produceras, vilket i sin tur också håller priserna högre. Den begränsade prognostiserade produktionen riskerar skapa ett underutbud av olja, vilket i sin tur kan driva priserna än högre.

För naturgas spelar fenomenet dubbelt upp, då naturgas är en mindre klimatpåverkande energikälla, vilket gjort att många bolag slagit om från t.ex. kol till gas för att förse sin verksamhet med energi. Oavsett närliggande prispress på energisektorn, finns alltså utsikter för fortsatt högre priser tack vare stimulanser, en generellt stark återhämtning och en alltmer utsträckt begränsad produktion tack vare utbrett globalt klimat- och hållbarhetsfokus.