Börsen idag – djupa fall på världens aktiemarknader efter tilltagande oro för inflation och högre räntor

Branta fall på världens börser under gårdagens handel.
2021-05-12

Branta fall på världens börser under gårdagens handel. Under natten har Asien handlats fortsatt negativt med framförallt Taiwan, som i spåren av ny virusoro och nya restriktioner, fallit som mest omkring 9%.

På stockholmsbörsen såg vi uppseendeväckande kursfall i bland annat Evolution Gaming, som i spåren av större insiderförsäljning föll med nästan 14% under tisdagens handel. I sin helhet såg vi den djupaste nedgången på 8 månader, detta i kombination med volatilitetsindex som steg kraftfullt.

Inför europeisk öppning spås nu fortsatta fall i spåren av negativ stängning för storbolagsindex i USA under gårdagen, samt fortsatt branta fall i Asien under natten.

Nedgången hänförs framförallt till den tilltagande risken för inflation, som vi under flertalet månader poängterat, och potentiellt sett stundande räntehöjningar för att parera prisstegringar.

Vi ser bland annat brist på arbetskraft, huspriser som skjuter uppåt, råvarupriser som gått paraboliskt senaste året och halvledarbrist. Allt detta sammanfaller med en tilltagande återhämtning för ekonomin med vaccinering och expansiv penningpolitik.

I USA råder fortsatt osäkerhet kring oljeledningen som stått stilla sedan i måndags. Trots uppmaningar kring att inte åka till bensinmackarna och tanka eller fylla på behållare med bensin, har flertalet oroliga amerikaner gjort precis det, vilket lett till att bensinen nu är slut på flera håll. Än så länge har ingen markant skillnad märkts av i oljepriset, som handlas hyfsat stabilt omkring $68.