Börsen idag – blandat i Asien inför europeisk öppning när flera röster manar på för högre räntor

Under fredagsmorgonen handlas asiatiska marknader blandat med japan som stiger något och kina som faller, detta samtidigt som oljepriser rör sig fortsatt stabilt i väntan på besked från OPEC+ om möjliga produktionsökningar.
2021-07-02

I Asien ser vi på fredagsmorgonen en blandad utveckling på marknaderna, med Japan som handlas svagt uppåt och Kina som handlas ned.

Världens ledande ekonomier har nu kommit överens om den globala minimumskatten som var på tal för några månader sedan, där globala jätteföretag inte ska kunna undkomma skatter på grund av utspridd verksamhet. Den minsta nivån ett bolag ska betala enligt de nya överenskommelserna är 15%, i dagsläget har mångabolag gått helt utan att betala skatt i vissa områden då det varit svårt eller komplicerat att säga exakt var verksamheten sker och ska beskattas.

Flera röster menar nu att FED kommer behöva höja räntan tidigare än vad de själv sagt. Detta kommer efter att FED själva justerat fram prognosen för sina första räntehöjningar, samt förberett för att lägga om retoriken. I anslutning till den första ändringen i prognoser sjönk marknaderna tillsammans med guld och silver.

Aktiemarknaderna har därefter återhämtat sig i stort och ser nu ut att ta mark mot fortsatta uppgångar, guld handlades dock till den sämsta månaden sedan 2016 under juni och handlas i dagsläget under viktiga glidande medelvärden.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Under veckan publicerade financial times en studie de gjort där ekonomer spådde att räntehöjningen skulle ske två gånger under 2023, idag publicerar dagens industri en liknande artikel men nu med IMF som menar att räntan i USA ska höjas redan under slutet av 2022.

Samtidigt har vi under våren vid flertalet tillfällen belyst den skenande inflationen i bland annat brist på arbetskraft, prisutveckling i löner, i råvaror, i mat och dagligvaror samt boendepriser och tillgångsvärderingar allmänt. Idag ser vi t.ex. hur antalet arbetslösa i EU sjönk med största siffran sedan pandemin började, vilket såklart är ett positivt besked, men något som också pekar fortsatt på att räntan kan komma att behöva justeras upp i ett läge där ekonomin i allmänt börjar gå bättre.

Som nämnt ovan har vi under våren har vi sett stigande priser i olja, som nu handlas till högsta nivåerna sedan april 2019. Högre oljepriser innebär att OPEC+ länderna får mer och mer incitament att höja produktionstakten och faktiskt tjäna på de högre oljepriserna, vilket i sin tur riskerar leda till att priserna sjunker igen.

Det blir därför en skör balansgång för de oljeproducerande länderna, som upplevde ett tufft 2020 med låga oljepriser, när de ska komma överens om hur de gradvis kan öka mängden olja på marknaden från augusti till december.