Börsen idag – återhämtning för råvaror och kinesiska tekniksektorn

Kina rapporterar 0 nya fall av covid efter senaste tidens nedstängningar, vilket gav börsen ett krafttag uppåt, något som även hjälpte råvarusektorn som stressats av smittspridning och risken för nya restriktioner.
2021-08-25

För första gången sedan i mitten av juli rapporterade Kina 0 nya covid-19 fall, vilket fick rädslan för kinesiska restriktioner att lätta och råvarupriser att lyfta. Bland annat har vi sett en stark återhämtning för oljepriserna, som påverkades negativt av rädslan för begränsat resande och nedstängda hamnar.

I nästa vecka har OPEC+ möte gällande produktionsnivåer och huruvida dessa ska ökas på igen efter att ha varit kraftigt begränsade i anslutning till efterfrågebortfall under covid. Under förra mötet kommenterade gruppen av oljeproducerande länder att läget fortsatt var ovisst med delta-varianten som spred sig, och att man därför planerade hålla nivåerna lägre. Biden har manat på för att produktionstakten ska öka, detta efter att priserna jagats uppåt och till exempel gjort resande med bil dyrare.

Även kinesiska tech-aktier återhämtas med kraft efter att bolagen trotsat nyinförda regleringar och rapporterat kraftig tillväxt i senaste tidens kvartalsrapporter. Även nya investeringar från institutionellt kapital fick internationella investerare att strömma tillbaka till sektorn som sista tiden sargats hårt av inhemska regleringar.

Joe Biden behåller planen intakt att avsluta evakuering innan slutet av månaden, detta efter tydliga påtryckningar från framförallt Tyskland, England och Frankrike. I ett försök att förlänga möjligheten att evakuera hade CIA ett möte med talibanerna där man förhandlade om att möjliggöra evakuering även efter 31/8. Sedan 14/8 har man evakuerat strax över 70,000 personer från Kabul, Biden menar att man kommer hinna genomföra alla nödvändiga evakueringar innan månadsslutet.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

I anslutning till en sommar som kantats av extremväder och klimatkatastrofer, beställer Maersk åtta nya fartyg som ska köras på “grönt” metanol. Maersk, som är världens största container-fraktbolag, har som målsättning att vara klimatneutrala till 2050, och väljer därför att satsa på de något dyrare men mer klimatvänliga fartygen. Även bränslet är dyrare, men man bedömer ändå att kunderna är beredda att betala mer för en klimatneutral transport. En miljövänligare transport är något som rimligtvis även kan läggas över på slutkonsumenterna vars gods fraktas världen över. Fartygen planeras kunna levereras till 2024, och ämnar då byta ut delar av Maersks befintliga flotta.