Börsen idag – kraftiga fall i USA och Asien efter ökad oro för inflation och högre räntor

Branta fall på Nasdaq under gårdagens handel efter rädsla om höjd ränta.
2021-02-26

Branta fall på Nasdaq under gårdagens handel efter rädsla om höjd ränta. De långa statsräntorna har stigit under veckan, de handlades under torsdagen till årshögsta vilket tyder på en ökad rädsla för inflation eller kraftfull återhämtning i ekonomin.

Efter djupa fall på Nasdaq och S&P föll även Asien brant under nattens handel.

Gällande räntorna råder delade meningar i analytikerkåren, sanningssägarna är oense kring huruvida de stigande räntorna är en produkt av antagen kraftfull återhämtning eller FED-framkallad inflation. Oavsett är högre räntor knappast optimalt. Allra minst i ett läge där många bolag noteras till all time high utan lönsamhet, helt beroende av nya pengar genom lån eller emissioner för att hålla verksamheten vid liv.

Dyrare pengar och alternativa investeringsmöjligheter visar därför snabbt vägen mot röda siffror.

VIX, som är ett index för volatiliteten på marknaden, steg igår 35%. Många fonder har sin totala riskexponering direkt länkad till VIX, vilket innebär att en kraftigt stigande volatilitet per automatik tvingar många förvaltare att minska sin exponering. Detta leder i sin tur till ett ökat säljtryck och börsrasen riskerar därigenom att tillta.

Sett till det svängiga året 2020 är VIX fortfarande på relativt låga nivåer, men handlas ändå historiskt högt omkring 28. Ser vi till den långsiktiga trenden och indikatorer för fortsatta uppgångar så har VIX studsat på både EMA200 på veckobasis och månadsbasis, för att därifrån fortsätta uppåt. Detta indikerar ett fortsatt stökigt klimat, något som klingar väl med den i övrigt extrema optimism och spekulation som för närvarande råder på marknaden. ¨


Tidigare i veckan nämnde vi även Semiconductor Index, SOXX, som enligt många är ett ledande index och visar vägen för marknaderna i sin helhet. Vi påpekade då att SOXX varit nere och vänt mot EMA50 på dagsbasis för att därefter kliva upp och handlas ovanför EMA10. Nu är indexet nere på EMA50 igen, efter att ha fallit mer än 5% under gårdagens handel.

I svängiga tider är det viktigt att hålla fast vid sin strategi – genom att antingen vara snabb på bollen och agera efter prisrörelserna, eller sitta still i båten och rida ut stormen – beroende på om man är långsiktig eller kortsiktig med sina investeringar.

Att som långsiktig investerare försöka tajma kortsiktiga toppar och bottnar kan snabbt bli väldigt dyrt och psykiskt påfrestande, allra helst i ett läge där VIX redan är högt. Nuvarande marknadsklimat tycks ämnat för att lura mesta möjliga antal traders, med små breakouts och tendenser till fina graf-formationer, som drar med sig några uppåt för att sedan falla tungt.

I sin helhet är den långsiktiga trenden i allra högsta grad intakt, där flertalet börser handlats till nya all time highs under senaste veckan. Vi har dock sett divergens, ökad volatilitet, bristande tillit till FED som försökte lugna marknaderna i veckan, samt en sedan tidigare nämnd extrem optimism. Dessa faktorer som samlad styrka kan avsevärt försämra risk/reward på marknaderna. Ökad försiktighet kan därför vara på sin plats.