Börsen idag

Måndagen erbjöd en tvetydig handel när USA öppnade starkt uppåt för att sedan hugga tillbaka hårt men ändå lyckas avsluta dagen starkt.
2021-01-26

Måndagen erbjöd en tvetydig handel när USA öppnade starkt uppåt för att sedan hugga tillbaka hårt men ändå lyckas avsluta dagen starkt. VIX för S&P steg kraftigt under handelsdagen, men föll tillbaka lika tvärt och slutade 5% upp för dagen.

Vid ett flertalet tillfällen har VIX slagit emot 200-dagars EMA underifrån, för att sedan droppa tillbaka kraftfullt. Får vi ett trendbrott uppåt genom denna uppenbart starka motståndsnivå, finns risk för lite större svängningar.

Detta i kombination med ett, som vi tidigare påpekat, extremt sentiment vad gäller optimism, kan öppna för ett stökigare börsklimat.

Vi ser tendenserna till premierat egenintresse och möjlig grogrund till konflikt när Brussel beslutar att begränsa exporten av vaccin. Detta i ljuset av strul med leverans av AstraZenecas vaccin. Det är för närvarande ett påtagligt underutbud av vaccin, vilket lett till en ökad benägenhet för länder och regioner att själva försöka säkra upp leverans.

Bolaget meddelade i fredags att första kvartalets leveranser av vaccinet kan vara upp till 50% lägre än först beräknat.

I Sverige går det långsamt med utrullningen av vaccin. Joe Biden har lagt fram planer för aggressiv ökning av tempot, med en målsättning om att vaccinera så många som en miljon människor dagligen. I Storbritannien är redan sju miljoner vaccinerade.

Effekterna av såväl tidigare covid-strategier som tempot i vaccineringen kommer synas länge och väl. Beroende på hur snabbt ekonomier kan öppnas upp igen, och hur snabbt folk känner sig säkra med att besöka caféer, muséer, butiker och restauranger kommer ha en avsevärd effekt på återhämtningen.

Ovan nämnda orosmoln gällande vaccin, samt stränga restriktioner i flera delar av Europa ledde till en svagare start på börsveckan. Vi ser även fortsatt skräck gällande nya, mer smittsamma mutationer.

I skrivande stund är stockholmsbörsen upp ca 0,75%.