Börsen idag

I Dagens Industri skriver Richard Bråse att det finns en överhängande risk för krasch på börsen.
2020-11-20

I Dagens Industri skriver Richard Bråse att det finns en överhängande risk för krasch på börsen. Han hänvisar bland annat till Warren Buffet-indikatorn, som värderar amerikanska börsen i relation till BNP – något som gör den dyrare än någonsin.

Samtidigt hävdar finansmannen Fredrik Lundberg i samma upplaga av tidningen att börsuppgången är väl underbyggd, och försvarar framförallt fastighetsbolaget Hufvudstaden med lyxvaruhuset NK.

I Financial Times kan vi i stället läsa om tvetydigheter kring guldpriset när tidningen radar upp argument för att guldruschen som accelererade under våren, nu har nått sin kulmen och att ädelmetallen ska fasas ut som tillgångsslag av preferens när investerare väljer mer riskfyllda investeringsalternativ som aktier. Detta i ljuset av nyheter kring vaccin och en stärkt tilltro på världsekonomin.

Tidningen publicerar dock i samma artikel prognoser och antaganden från bland annat Goldman Sachs, där investmentbanken menar att guldpriserna i stället ska fortsätta stiga i ljuset av en försvagad dollar tack vare ökad mängd pengar i samhället efter lättnader.

Det råder alltså tvetydigheter kring riktning på fler ställen, vilket gör det kortsiktiga investeringsläget för den generella småspararen svårare än normalt. Jesse Stine, en av världens bästa traders och sentimentbedömare, hävdar att rådande börsklimat enbart erbjuder kortare lägen, men att om han träffar rätt så tar han vinsterna snabbt.

Vi påpekade tidigare i veckan att mycket institutionellt kapital redan är investerat, vilket gör att de verkliga finansiella musklerna redan är inne i marknaden. Vad som behövs för att driva en uppgång långsiktigt är just kapital vid sidlinjen som kan tillföras successivt på resans gång.

Fundamentalt finns goda möjligheter för en uppgång, då pengar trycks och stater manar på för investeringar i infrastruktur, samt nyheter kring vaccin och ett uppdämt behov av att resa och spendera. Men för att där ska finnas en tydlig trend att ta del av, krävs enligt många bedömare lite mer tydlighet från marknaderna.

Detta kan i stället för att handla, vara ett ypperligt läge att screena efter nya tillväxtbolag som kan ta del av en potentiell resa under våren och 2021. Detta för att sedan noggrant bevaka en uppsjö bolag man som investerare trivs med, för att successivt skala in i positioner eller invänta optimala köplägen.