Börsen idag – blandat i Asien inför europeisk öppning

Asiatiska börser stiger försiktigt på morgonen, detta trots det nödläge som utlysts i Japan för att begränsa smittan.
2021-04-26

Asiatiska börser stiger försiktigt på morgonen, detta trots det nödläge som utlysts i Japan för att begränsa smittan. Under veckan håller Bank of Japan, FED och Riksbanken i Sverige räntemöten. Alla väger tungt ur ett makroperspektiv, men FED:s besked kring möjlig förändring av ränta har såklart störst global påverkan.

Under föregående vecka skrev vi bland annat om stigande priser på timmer och koppar, som ledande indikatorer för en tilltagande inflation. Den kraftiga återhämtning vi nu ser i USA, i spåren av ett framgångsrikt vaccinationsprogram samt starka stimulanser, skapar nu en viss risk för att FED behöver utvärdera sin expansiva ställning.

Corona-situationen i Indien är fortsatt allvarlig och flertalet människor dör på grund av bristfällig tillgång till material. Nu ska Storbritannien skicka material, även USA och andra europeiska länder spås hjälpa till för att förbättra den kritiska situationen något. I Indien råder ilska och besvikelse mot bristfällig förberedelse inför en tredje våg. Bara för några veckor sedan trodde landet sig ha besegrat covid.

I förra veckan kunde vi läsa om bland annat Ericsson som planerade minska antalet fysiska möten och resor. Nu går brittiska och amerikanska storbanker ut med liknande målsättningar, vilket sätter oerhörd press på flygbolagen. Qatars Airways VD tror på en långsam återhämtning för flygbranschen. Han manar nu på för ett globalt vaccin-bevis, så att även global turistnäring kan återhämta sig och då främst med långflygningar i åtanke.

Det finns för närvarande flertalet initiativ igång för att ta fram vaccin-bevis, men dessa är på nationella eller regionala nivåer, medan Qatars VD menar på att ett globalt bevis behövs.

Inflödet av europeiskt kapital till ESG ETF:er, alltså börshandlade fonder med fokus på miljö, var rekordstarkt under 2020 och har fortsatt växa under första kvartalet 2021. I Europa består nu mer än 10% av ETF:er av ESG, medan det i USA fortfarande är omkring 3%.