Bayn Group – Lyckad lansering av Tweek i övriga nordiska marknaderna

Bayn Group meddelar under torsdagen att dotterbolaget Tweek lyckats väl med produktlansering på nya marknader.
2020-11-12

Under torsdagen meddelar Bayn Group att dotterbolaget Bayn Retail, tidigare Tweek AB, lyckosamt har lanserat produkter i Finland, Norge, Island och Danmark under hösten.

Med Finland som första marknad fick sortimentet ett positivt mottagande och samma reaktion gällde för de andra marknaderna man lanserat produkter på under hösten. Den starka lanseringen skapar positiva tongångar från ledningen, som ser goda möjligheter för att bolaget ska kunna nå ledande positioner för dessa marknader.

I Sverige är Tweeks sockerreducerade godisprodukter redan marknadsledande och säljs i de största butikerna runtom i landet. Bolaget har successivt tagit marknadsandelar och målsättningen är att samma ska gälla för de andra nordiska marknaderna.

Tweek har ett brett sortiment av socker-reducerade förpackade och lösviktsprodukter inom konfektyr och är marknadsledare i Sverige. Bolaget förvärvades tidigare i år av Bayn Group och ingår i koncernen under namnet Bayn Retail.