Balansräkning

En balansräkning är en sammanställning av ett bolag i siffror.
2019-11-09

En balansräkning är en sammanställning av ett bolag i siffror. Här får man en bra överblick av tillgångar, skulder och eget kapital.

En balansräkning är en sammanställning som är uppdelad i två delar, dessa två väger jämnt och består av tillgångar på ena sidan och skulder samt eget kapital på den andra sidan. Detta för att visa att tillgångarnas värde ska matchas med antingen skulder eller eget kapital.

Läs mer om Balansräkning här.