Avskrivning

Man gör avskrivningar på tillgångar som ämnas användas under en längre period.
2019-11-09

Man gör avskrivningar på tillgångar som ämnas användas under en längre period. Detta för att kostnaden ska fördelas jämnt över hela nyttjandeperioden, och inte väga tungt i början och sen inte finnas med som kostnad. Avskrivningar sker också då tillgångar minskar i värde och för att man korrekt ska bedöma deras värde.

Avskrivningar görs enbart på tillgångar med en beräknad livslängd, alltså anläggningstillgångar som maskiner, datorer och inventarier.