Auriant Mining – Uppdatering om guldbolaget med momentum

I vår första artikel från den 12/12-2019 om Auriant mining lade vi fram ett case där 2020 skulle bli ett ljust år.
2020-03-11

I vår första artikel från den 12/12-2019 om Auriant mining lade vi fram ett case där 2020 skulle bli ett ljust år. De två främsta anledningarna som vi såg då var ett stigande guldpris och den nybyggda CIL anläggningen.

Sedan dess har en tredje faktor uppstått som en konsekvens av Rysslands och Saudiarabiens konflikt. Av väldigt uppenbara skäl minskar Rubeln i värde i takt med att oljan går ned, detta gynnar i synnerhet Auriant som har merparten av sina kostnader i Rubel.

Slagkraftigt läge

Om dessa tre faktorer inte ändras dramatiskt talar en hel del för att Auriant levererar ett väldigt starkt 2020, med stigande kurs som konsekvens. Vi har bevakat denna aktie sedan första artikeln och vi ser hur kursen börjar lägga upp sig för en sannolik entry från vårt håll.

Tekniskt 11/03-2020

Grafer hämtade från Tradingview

Pilarna visar att kraftig ackumulation ägt rum under 4 separata veckor sedan 2019 års inledning. Vidare ser vi hur en eventuell Cup With Handle möjligtvis håller på att skapas. Volatiliteten och volymen har sakta men säkert börjat trenda ned. Vi håller det som ett möjligt scenario att detta fortgår i 2-4 veckor och att kursen går ned mot ema 10 på låg volatilitet och volym. I ett sådant scenario kommer vi ta en position.

Slutsats

Vi går mot en säsongsmässigt svag period för guldpriset och den stora spekulationsnivån på denna råvara kan indikera en inbromsning i priset. Men vi bedömer att varken det höga guldpriset eller den låga rubeln ännu är fullt inprisad i Auriants kurs. Vi tror därför att bolaget kommer att prisas upp under ett starkt 2020, med sannolik vinst redan under Q1. Istället för att försöka överanalysera guldpriset eller rubeln kommer vi låta priset på aktien diktera vår handel.