Arcoma publicerar Q1-rapport – rekordomsättning sedan 2015

Arcoma är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik.
2021-05-24

Arcoma är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i världen.

Den 24 maj publicerade Arcoma rapport för det första kvartalet 2021 och en viktig händelse under kvartalets lopp var ett insiderköp från VD, Sanna Rydberg. Totalt 7 000 aktier förvärvades. Det är samtidigt värt att beakta att flertalet avyttringar har skett från andra personer i bolaget.

Siffror för det första kvartalet

  • Nettoomsättning steg 10% till 36 884 TSEK från 33 392 TSEK Q1 2020
  • EBITDA uppgick till 2 863 TSEK, en minskning från 4 972 TSEK QoQ
  • Resultat efter skatt sjönk till 1 872 TSEK, cirka 50 % lägre än Q1 2020
  • EPS blev 50% lägre QoQ och uppgick till 0,15 SEK

Rekordkvartal i omsättning sedan 2015

Nettoomsättningen var den högsta för ett enskilt kvartal sedan 2015. Arcoma rapporterade att det främst är marknaden i Europa som återhämtat sig, där bolaget uppvisade en 45-procentig försäljningstillväxt. Enligt bolaget har pandemin förlängt försäljningsprocessen men meddelar att denna effekt börjar försvinna.

Inväntar uppvaknandet av Amerika

Än så länge har återhämtningen inte varit lika snabb på den amerikanska marknaden. Arcoma inväntar att pandemins negativa effekter ska minska då de i slutet av 2020 lanserade deras nya röntgensystem OMNERA 500A tillsammans med sin partner Canon Medical Systems. Enligt bolaget har aktivitetsnivån varit hög.

Lägre resultat och bruttomarginal

Trots rekordkvartal sedan 2015 i nettoomsättning sjunker resultatet med ca 50 %. Detta beror på kostnader kopplade till Arcomas nya produkt. Enligt Arcoma pågår effektiviseringar och anpassningar till de ökande volymerna. Trenden i EBITDA har varit negativ sedan Q1 2020 och det återstår att se om Arcomas nya produkt samt en pandemi som ebbar ut kan vända trenden. Bruttomarginalen sjönk från 41% till 39%.

Förvärv och organisk tillväxt

Strategin för att nå en högre organisk tillväxt ligger i fördjupade partnerrelationer, aktiv försäljning och geografisk expansion med såväl partners som distributörer. Arcoma har även som strategi att driva förvärvsdriven tillväxt. Bolaget avbröt en förvärvsprocess i slutet på år 2020, men fortsätter att identifiera nya potentiella förvärv med fokus på att öka aktieägarvärde.