Angler Gaming – Q3 rapport

Angler Gaming är ett maltesiskt baserat investmentbolag med exponering mot gaming, som idag publicerade sin Q3-rapport.
2020-11-11

Det maltesiskt baserade investmentbolaget inom spelbranschen rapporterade under tisdagen för det tredje kvartalet.

Q3-rapport

  • Omsättningen ökade med 33.1% till €10,164,280.
  • EBIT maringalen landade på 33.68% och EBIT resultatet landade på €3,423,011, en ökning med 41.4%.
  • Kundökningen för bolaget fortsatte, 57,784 nya kunder registrerade sig, en ökning med 20,82%.
  • Bolaget signerade även ett white label B-to-B partnerskap. Samarbetet väntas ge omsättning och kassaflöde från och med Q1 2021.
  • Kundfordringarna ökade med 128.8% till €13,624,785.
  • Vinst per aktie minskade med 1.66% till €0.0297. Bolaget förklarar att en stor orsak till detta berodde på ovanligt stora finansiella kostnader som en konsekvens av valutafluktuationer. Bolaget försäkrar om att åtgärder implementeras för att minska sin riskexponering för fluktuationer i framtiden.

VD-kommentar

VDn kommenterade om hur detta var bolagets näst bästa kvartal någonsin i termer av omsättning och rörelseresultat. Han var även mycket nöjd med hur Q4 startat där den första månaden genererat 52% högre genomsnittlig net-gaming omsättning. Avslutningsvis kommenterar VDn hur de fortsatt letar efter potentiella förvärv.

Kursrörelser

I skrivande stund är kursen ned -17% jämfört med gårdagen. Aktien såldes av med ett gap ned på väsentligt högre volym än snittet den senaste tiden. Kursen befinner sig för närvarande under EMA50 på dagsgrafen, det är den första gången sedan Corona-kraschen.

Kursreaktionen kan sannolikt dels förklaras av att vinsten per aktie landade under förväntningarna. Men kanske ännu mer viktigt så har vi sett en tydlig sektorrotation de senaste dagarna där alla typer av bolag som gynnats av lock-down, och då i synnerhet gaming, har sålts av som en konsekvens av nyheten om vaccin. Detta är något som vi under veckans gång kommenterat i Börsen Idag.

Marknaden ser ut att prissätta en framtid där efterfrågan på spel inte ökar lika dramatiskt som den hade gjort med en längre period av lock-downs utan vaccin. Vi ser även stark utförsäljning i G5 Entertainment, som vi skrivit om tidigare. Framtiden får utvisa om kursen kan klättra upp över EMA50 igen.