Analys MultiQ – skärmar för alla när fler branscher digitaliseras

Spännande bolag med låg värdering och stark omsättningstillväxt MultiQ – verksamt inom Digital Signage och bildskärmar – visar stark omsättningstillväxt trots vikande marknad för kunderna med en allt mer ihärdig e-handel.
2020-02-14

Spännande bolag med låg värdering och stark omsättningstillväxt

MultiQ – verksamt inom Digital Signage och bildskärmar – visar stark omsättningstillväxt trots vikande marknad för kunderna med en allt mer ihärdig e-handel. Vi ser över påverkande faktorer och utsikterna för ett bolag med momentum och starka resultat.


Om MultiQ

Bolaget erbjuder helhetslösningar som är anpassade efter kundens önskemål. Skärmarna skiljer sig åt beroende på vilken kund det gäller men syftet är alltid att sprida information och effektivisera. MultiQ har varit verksamma sedan 1988 och har tack vara lång erfarenhet, lyckats bygga en slagkraftig kompetens inom sitt område. Bolaget har vuxit både organiskt och genom förvärv. Eftersom det är en ganska konkurrensutsatt marknad kan förvärv vara strategiskt viktiga. MultiQ jobbar även genom partneravtal på marknader utanför Sverige. Man har idag 64 anställda med vitt skilda arbetsuppgifter inom sälj, kundtjänst, grafisk design, programmering med mera.

Affärsområden

Digitalt Signage förefalla simpelt, där ett ett företag endast ställer upp en skärm med rörliga bilder, men affärsområdet sträcker sig långt utöver det och komplexiteten har ökat mer och mer med tiden.

E-handel konkurrerar

En uppenbar trend är exempelvis hur detaljhandelsbutiker konkurrerar mot onlinehandel, och gör allt vid sin makt för att behålla sin relevans. I detta skede blir MultiQs tjänster avgörande. Digitala bildskärmar kan exempelvis låta en kund testa hur han eller hon ser ut i ett visst plagg, även besvara eventuella frågor från en kund.

Skärmarna som komplement

Skärmarna kan därför på ett visuellt tilltalande sätt både tillfredsställa en kunds behov samtidigt som det avlastar butikspersonal. MultiQ kan därför delvis betraktas som en leverantör av skärmar, men egentligen bör man se på MultiQ som ett modernt marknadsföringsbolag vilket hjälper butiker konkurrera mot onlinehandel.

“So that we may survive”

Att e-handel sakta men säkert slår ut fler och fler butiker råder det inga som helst tvivel kring. Däremot blir MultiQs tjänster högst relevanta för de butiker som lyckas överleva. Trots avtagande marknad för butiker – växer MultiQ.

Flera affärsområden

MultiQ har även utvecklat nya tjänster och system där deras affärsområde “corporate communications”, med fokus på internkommunikation inom företag. MultiQs lösningar inom Digital Signage gör det lättare för företag att tillhandahålla kritisk information till sina anställda.

Data & Analays

Det kan handla om simpelt informationsflöde som vilka lokaler som är lediga, men även om stora mängder insamlad data och analys som ska levereras till specifika aktörer inom ett företag.

Ojämna intäkter

MultiQs intäkter skiljer sig åt där serviceintäkter från löpande kunder är ganska jämna över varje kvartal, medan eventuella leveranser av större ordrar kan skapa stora skillnader i omsättning per kvartal. Merparten av bolagets intäkter kommer från kunder inom detaljhandel, bank, transport och spel. Ofta vinner MultiQ en initial upphandling och sedan utvecklas samarbetet över flera år genom nya tjänster och produkter efter kundens önskemål.

Variation av ordrar

Vidare kan ordrar skilja sig åt i storlek, där det exempelvis kan handla om en mindre order värd 3 mkr som levereras över ett kvartal, medan en annan stororder kan vara värd 50 mkr över 3 år. Bolaget har en stark ställning inom norden men arbetar aktivt för att ta nya marknadsandelar i Europa genom partneravtal.

Plötsligt VD-byte

Ett frågetecken kring MultiQ uppstod när den tidigare VDn Michael Wolgsjö den 4/11, sade upp sig efter bara några månader på jobbet. MultiQ kommunicerade ut att det berodde på en kortare tids oenighet angående implementeringen av MultiQs strategi. Bolagets styrelseordförande Lars-Göran Mejvik agerar därför nu tillförordnad VD tills dess att en ny VD är funnen.

Siffror – Lönsamhet & Tillväxt

MultiQ har visat upp en lönsam tillväxt de senaste 3 kvartalen.

Omsättning %

Q1 18 – Q1 19 +20%

Q2 18 – Q2 19 +134%

Q3 18 – Q3 19 +79%

Vinst per aktie

Q1 18 – Q1 19 0.02 mot 0.00

Q2 18 – Q2 19 0.12 mot 0.00

Q3 18 – Q3 19 0.05 mot 0.02

Som vi var inne på tidigare skiljer sig omsättning och marginaler beroende på orderstorlek som levereras per kvartal. Det finns heller inget tydligt säsongsmönster så om man vill tracka bolagets utveckling gör man klokt i att snitta 2-3 kvartal i stöten.

Konservativt räknat

Om vi för enkelhetens skull räknar konservativt med en kvartalsvis vinst om 0.05kr per aktie under 2020 så värderas bolaget idag till ett P/E tal om 7.5. Till att börja med är det inte alls osannolikt att vinsten blir högre med MultiQs nyvunna momentum, men även om årsvinsten landar på 0.2kr bör värderingen minst kunna dubblas för ett tillväxtbolag som MultiQ. Kanske beror den låga värderingen på osäkerheterna kring VD-bytet.

Tillväxt med lyckade samarbeten

Sammanfattningsvis opererar MultiQ med en skalbar affärsmodell på en växande marknad. Bolaget har visat tillväxt de senaste 2 åren och tack vare lyckade affärssamarbeten som referenspunkt blir det lättare och lättare att vinna nya kundkontrakt och upphandlingar.  


Starkt utgångsläge

Mycket talar därför för att MultiQ fortsätter växa organiskt och även genom eventuella uppköp. Vi kommer följa bolagets jakt på en ny VD då vi tror att en framgångsrik tillsättning kan utgöra en trigger för en högre värdering.

Teknisk Analys

MultiQ Ecoptimist analys

Vi ser här hur aktien testat EMA stödet 2 gånger och hur volymen minskar. Vi ser gärna hur svaga ägare skakas ur ytterligare innan eventuell entry. Graf hämtad från TradingView.

mer om ämnet