Analys av ett bolag med spetsteknologi och stark lönsam tillväxt – del två

Aktieanalys del två av ett bolag med flera spetsteknologier på en i övrigt trögrörlig marknad.
2021-10-23

Kort om Ammo Inc.

Ammo Inc. tillverkar, marknadsför och säljer patenterad ammunition som är helt revolutionerande för ammunitionsmarknaden. Ammo Inc. säljer sin ammunition till tre olika segment; polisen, militären och retail-konsumenter. Bolaget grundades 2016 med en vision om att vända upp och ned på en tämligen stagnerande marknad för ammunition.

Den här analysen släpps i två delar:

 • Del ett handlar om det militära segmentet och kommer behandla historien av bolaget, tekniken som ligger till grund för den starka tillväxt som bolaget levererat, strategiska beslut bakom utvecklingen samt marknadspotentialen för det militära och polisiära området. Bolagets siffror och framtidspotential lämnas till del två.
 • Del två kommer handla om retail-segmentet och förklarar hela bakgrunden till den lavinartade tillväxt som bolaget hittills levererat. Därutöver förklarar vi varför tillväxten kommer fortsätta öka snabbt parallellt med att marginalerna stärks ytterligare.

Aktien erbjuder inget tekniskt köpläge idag, faktum är att den ser tekniskt svag ut i dagsläget. Vi väntar på en teknisk setup men följer bolaget noggrant tills dess eftersom bolaget fortsätter leverera hög tillväxt med spännande triggers för framtiden.

Försäljning mot konsumenter – kulors edge

I del 1/2 för vår analys av Ammo Inc gick vi igenom bolagets konkurrenskraftiga ammunition och dess unika egenskaper. Vi nämnde bland annat hur ammunitionen STREAK VISUAL AMMUNITION® gör att kulan som avfyras har en självlysande prick på baksidan. Alternativet till bolagets ammunition är ofta “Spårljusammunition”, vilket innebär att när den avfyras antänds en pyroteknisk komposition av det brinnande pulvret och brinner mycket starkt. Detta gör projektilbanan synlig för blotta ögat under dagsljus och mycket synlig på natten.

Problemet med spårljusammunition är inte enbart att projektilen både syns från flankerna samt från målet, vilket innebär en ökad risk för att den som avfyrar blir besvarad med eld, utan ammunitionen innebär även en brandrisk. Detta gör Ammo Inc’s ammunition till de enda lysande kulorna som tillåts på skjutbanor.

För militära ändamål är kulorna konkurrenskraftiga eftersom de inte är spårbara hos fienden, hos retail-konsumenter är kulorna konkurrenskraftiga för att de inte utgör någon brandrisk.

Dessa fördelar gör att ammunitionen prissätts högre än konkurrenternas, vilket parallellt med bolagets effektiva produktionsprocess gör att att bolaget erhåller ca 30 % marginaler på sina produkter medan genomsnittet för industrin i sin helhet ligger omkring 10 %.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Försäljning

Bolaget har traditionellt sålt genom två kanaler:

 • Tvåstegsdistrubutörer såsom (Sports South, AcuSport, Zanders, etc.)
 • Storhandlare/Online såsom Mass Merchants / Online (Cabela’s, USA Midway, Bass Pro Shops, etc.)

Detta har historiskt varit en framgångsrik strategi vilket avspeglar sig i Ammo Inc’s tillväxtsiffror. Coronautbrottet under 2020 innebar dock en utmaning gällande dessa försäljningskanaler men här mötte Ammo Inc denna kris genom att etablera ett callcenter. Arbetet inleddes av en tidigare säljveteran som i sin tur anställde 10 heltidssäljare. Initiativet gav omedelbar effekt och bara mellan april och juli 2020 kunde 1000 nya kunder och ca $80m i bokade ordrar konstateras.

Med en redan mycket effektiv försäljningsstrategi och marknadspenetration igång hade bolaget kunnat bli bekväma och endast fortsätta på utsatt bana. För ett antal månader sedan genomförde dock bolaget ett förvärv som dels kringgår dessa mellanhänder men som också innebär större tillväxt- och lönsamhetspotential framåt.

Gunbroker.com – Vilka är de och varför gynnas Ammo Inc av förvärvet?

Gunbroker.com har funnits i 20 år och är den ledande marknadsplatsen för e-handel av vapen och ammunition och har i dagsläget sex miljoner registrerade användare. Marknadsplatsen genererade under 2020 $60m i omsättning och $40m i EBITDA under 2020. Ammo Inc betalade $240m (6x EBITDA) och finansierade köpet genom egen kassa, lån och nyemission.

Hemsidan tjänar pengar på transaktioner och möjligheter för användare att öka sin exponering. För varje transaktion som understiger $250 tar Gunbroker 6 % per transaktionen, summor över denna nivå tar Gunbroker ytterligare 3,5 % på allt över 250.

Gunbroker.com är den enda marknadsplatsen inom vapenhandel som klarar det befintliga regelverket som finns på plats och som regleras av “ATF” och “FBI”.

Både köpare och säljare behöver antingen en så kallad federal-firearm license (FFL), eller alternativt koordinera transaktionen med en lokal handlare som innehar en sådan licens. Bryter man mot detta riskerar personerna ifråga att bli avstängda från hemsidan eller till och med fängelsestraff.

Eventuella framtida konkurrenter kommer ha problem med att klara det kravställande regelverket. Därutöver är gunbroker en så pass etablerad marknadsplats att den erhållit den höga nivå av förtroende som krävs för att köpa och sälja dyra produkter som vapen kan vara. Detta innebär därför höga inträdesbarriärer och utgör en förklaring till hemsidans starka marginaler.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Hur kan marknadsplatsens lönsamma tillväxt fortsätta och hur kan den integreras med Ammo Inc’s traditionella affärsmodell?

Kort efter förvärvet kommunicerade Ammo Inc att de ingått ett avtal med Mill City Ventures om att de ska bistå kunder på Gunbroker med finansiering, alltså möjliggöra köp på avbetalning. Denna möjlighet minskar som bekant tröskeln för en transaktion och bolaget estimerar att detta kan öka försäljningen hos befintliga kunder med 30 %.

Gunbrokers befintliga kundbas utgör ca 2 % (6m/258m) av USA:s vuxna population. Ungefär 30 % av befolkningen anger att de äger ett vapen, detta ger en indikation om marknadsplatsens fortsatta potential genom ny kundanskaffning.

Genom förvärvet av en marknadsplattform kan Ammo Inc dessutom marknadsföra och sälja sina befintliga produkter men de kan också mäta av efterfrågan och anpassa sin produktion av nya produkter utefter de trender de ser på gunbroker.com. Detta är ett exempel på de möjligheter marknadsplatsen tillför. En annan utvecklingsmöjlighet vore att bygga en applikation åt smartphones, en sådan finns nämligen inte idag. Bolaget har en kassa om ca $50m och har därför kapacitet att investera i liknande projekt.

Gunbroker blir en stabil pelare, med redan höga marginaler, att stå på. Därutöver kan hemsidan växa parallellt med att Ammo Inc tillåts marknadsföra sitt befintliga utbud där.

Affärsmodell med en operativ hävstång inbakad i sig

 • Under det senaste kvartalet ökade omsättningen med 360 % year-over-year till $44,5m
  • Av dessa intäkter stod gunbroker.com för 12,3m medan ammo försäljning stod för $28,4m, att jämföra med $6,4m (+342 %)
 • Bruttomarginalen var 42,7 % – att jämföra med 11,1 %.
 • EPS var $0,08 jämfört med -0,07.
 • Orderboken ligger på $238m.
 • Bolaget guidade även för $55m nästa kvartal.
 • De operativa kostnaderna i relation till försäljningen för kvartalet minskade till 20,9 %, att jämföra med 40 % för ett år sedan.

Bolaget guidar för $55m i omsättning för nästa kvartal och $60m för kvartalet därefter.

De har dessutom $50m i cash jämfört med 46m i skulder vilket skapar ett stort utrymme för förvärv eller annat.

För helåret guidar de för $210m i omsättningen och $70m i EBITDA under 2022. Levererar de detta värderas de till i P/S tal om 3,3 och 10x EBITDA 2022. Det är en låg värdering för ett bolag med lönsam tillväxt och expanderande marginaler.

 Sanktioner mot Ryssland sänker utbudet av billig ammunition

Den 7:e september införde USA nya sanktioner under Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act vilket innebär att import och försäljning av ryska skjutvapen förbjuds. Sanktionerna trädde i kraft i spåren av den världsomspännande nyheten och händelsen när Aleksey Navalny blev förgiftad.

Utöver förbudet mot import och försäljning av ryska skjutvapen kommer USA neka nya och pågående importavtal av rysk ammunition. Befintliga godkända importavtal av ammunition kommer fortsatt ha möjlighet att importera rysk ammunition. Detta innebär att antalet importavtal av rysk ammunition över tiden kommer minska och således sjunker utbudet av billig ammunition i USA.

Huruvida denna sanktion påverkar Ammo Inc. i dagsläget är oklart eftersom att det inte har kommunicerats vad som händer med befintliga importavtal av ammunition. Däremot är utbudet redan lågt i förhållande till den efterfrågan som finns och sanktionen kommer inte tillåta nya importavtal vilket innebär att den höga efterfrågan av ammunition mest troligt söker sig mot ammunition som producerats i USA. Andelen rysk ammunition som finns på den amerikanska marknaden varier beroende på vilken källa man använder men siffror mellan 20-40 % anges. Det rör sig därför om en ansenlig mängd utbud som minskar i takt med att förbudet löper.

Ökade priser på Ammo Incs produkter

När utbudet på rysk ammunition minskar kommer efterfrågan riktas mot amerikansk producerad ammunition vilket i sin tur bör driva upp priset tack vare obalans mellan efterfrågan och utbud.

En ny Covid-19 utbudsbrist?

Under inledningen av coronapandemin 2020 blev det ordentlig utbudsbrist av ammunition, vilket täcktes upp i form av billig rysk ammunition. Nu är den möjligheten inte lika tillgänglig på grund av sanktionen och konsumenter har därför två val:

 • Köp dyrare ammunition
 • Köp ingen alls

VD med skin in the game

Fred Wagenhals, VD och grundare av Ammo Inc, har en historia som en framgångsrik entreprenör och har redan tillräckligt med pengar för att pensionera sig ett antal gånger om. Han är den enskilt största ägaren med ett innehav som motsvarar strax över 11% av aktierna i Ammo Inc

Fred Wagenhals la följande kommentar för ett litet tag sedan:

 • “I did $407 million a year in sales one time with my old company, I think we can beat that in the next 2 years.”

Utöver Freds innehav motsvarar insiderägande totalt för cirka 25 % av aktierna i bolaget. 

Ammo Inc. värdering och guidance

Ecoptimist lägger sällan vikt eller tid på antaganden om hur mycket ett företag förväntas växa per kvartal och genomför därför inga kassaflödesanalyser eller dylikt. Vi följer guidance från bolagsledningen och ser det som positivt när guidance skruvas upp kontinuerligt samtidigt som bolaget levererar hög omsättnings- och vinsttillväxt. Därutöver följer vi aktiepriset för att bekräfta vår fundamentala övertygelse.

Ledningen guidar för 210$M i omsättning och en EBITDA på 70$M 2022. Exekverar bolaget på detta ger det en EBITDA-multipel på cirka 10 med dagens värdering. Jämfört med andra tillväxtbolag kan bolaget anses vara lågt värderat.

Aktien erbjuder inget tekniskt köpläge idag, faktum är att den ser tekniskt svag ut i dagsläget. Vi väntar på en teknisk setup men följer bolaget noggrant tills dess eftersom bolaget fortsätter leverera hög tillväxt med spännande triggers för framtiden.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.