Analys av ett bolag med spetsteknologi och stark lönsam tillväxt

Aktieanalys av ett bolag med flera spetsteknologier på en i övrigt trögrörlig marknad.
2021-09-22

Kort om Ammo Inc.

Ammo Inc. tillverkar, marknadsför och säljer patenterad ammunition som är helt revolutionerande för ammunitionsmarknaden. Ammo Inc. säljer sin ammunition till tre olika segment; polisen, militären och retail-konsumenter. Bolaget grundades 2016 med en vision om att vända upp och ned på en tämligen stagnerande marknad för ammunition.

Den här analysen släpps i två delar:

 • Del ett kommer handla om det militära segmentet och kommer behandla historien av bolaget, tekniken som ligger till grund för den starka tillväxt som bolaget levererat, strategiska beslut bakom utvecklingen samt marknadspotentialen för det militära och polisiära området. Bolagets siffror och framtidspotential lämnas till del två.
 • Del två kommer handla om retail-segmentet och förklarar hela bakgrunden till den lavinartade tillväxt som bolaget hittills levererat. Därutöver förklarar vi varför tillväxten kommer fortsätta öka snabbt parallellt med att marginalerna stärks ytterligare.

Ungt bolag med hög tillväxt

Ammo Inc. grundades 2016 med visionen att ställa om den trögrörliga branschen för ammunition och bolaget pekas redan idag ut som en högteknologisk spelare av första rang – de har tagit denna historiskt stelbenta marknad med storm. Medan befintliga konkurrenter har blivit för bekväma över sina marknadsandelar efter att ha sålt samma produkter år efter år, är nu Ammo Inc. redo att fortsätta exekvera framgångsrikt på sin vision.

Trots att bolagets historia är relativt kortlivad har bolaget redan hunnit med en rad strategiska förvärv som positionerar bolaget för en unik marknadsposition. Detta gäller både för det militära segmentet men också för konsumentmarknaden. Detta kan bland annat stödjas av den omsättningstillväxt som bolaget har levererat sedan 2019.

 • 2019 – 14,78$M.
 • 2020 – 62,47$M – 322 % ökning jämfört med 2019.
 • Q1 2021 – 44,48$M – första kvartalet 2021 uppgår nästan till hela 2020 års omsättning, bolaget presenterade även för första gången en positiv nettoinkomst om 9,5$M.

Kort om marknadspotentialen för det militära och polisiära segmentet

Ammo Inc. estimerar den adresserbara marknaden för försäljning till militären och polisen till följande:

 • Amerikas militära specialenheter & konventionella styrkor + Amerikas polis på lokal, federal och statlig nivå – $6,5B
 • Allierade styrkor + polis –  >$12B
 • TAM1 ~$18.5B

Patenterad teknik och varför detta innebär stora konkurrensfördelar

Ammo Inc har två unika och patenterade teknologier, den första kallar de för O.W.L. Technology™ och denna teknik finns i bolagets unika ammunition STREAK VISUAL AMMUNITION®. Tekniken gör att ammunition som avfyras har en självlysande prick på kulans baksida.

Fördelen med dessa kulor är att den som avfyrar ser projektilens bana hela vägen mot målet genom en ljusstyrka. Detta är en optimal ammunition för militära taktiska engagemang.  Spåret syns bara i ett 30-graders fönster från skyttens synvinkel, vilket gör kulorna odetekterbara både från flankerna och målets synvinkel. Ammunitionens synlighet uppstår inte genom värme, varför kulan inte är detekterbar även om målet bär mörkerglasögon.

Alternativet till bolagets unika ammunition är ofta så kallad “Spårljusammunition”. Detta är kulor som är byggda med en liten pyroteknisk laddning i basen. När den avfyras antänds den pyrotekniska kompositionen av det brinnande pulvret och brinner mycket starkt, vilket gör projektilbanan synlig för blotta ögat under dagsljus och mycket ljus under eldning på natten. När de används laddas spårare vanligtvis som var femte omgång i maskingevärs bälten.

Problemet med spårljusammunition är att projektilen både syns från flankerna samt från målet, vilket innebär en ökad risk för att den som avfyrar blir besvarad med eld. Ammo Inc’s ammunition innebär istället att den som skjuter ser kulan men kulans synlighet pekar inte tillbaka åt skytten. Du får därför omedelbar respons på om du skjuter korrekt eller om du behöver justera vart du skjuter åt, utan att löpa risk för att avslöja din position.

Teknologi för distansskytte

Bolagets andra unika patenterade teknik heter “Armor-Piercing technology” (AP). Denna teknik penetrerar “rustning” på 1000 yards (914,4 meter). Det som är unikt är att ammunitionen inte innehåller någon explosiv laddning. Kulorna får istället kemiska och mekaniska reaktioner med rustningen som kan tränga igenom upp till en halv tum (1,27 cm) av fast rustning.

Ingen konkurrent på marknaden kan idag hävda liknande penetration av rustning på 1000 yards avstånd. Tillsammans bildar dessa två nämnda tekniker HAPI™ som bäst kan beskrivas som en riskminimerande, självlysande och rustningspenetrerande ammunition. Åt militären säljs ammunitionen primärt för användning av maskingevär och vapen för prickskytte. Ammunitionen Hapi™ har vid tester konsekvent överträffat konkurrenters erbjudanden i termer av precision, dödlighet och kostnad.

Förvärv som skapade tre unika vertikala integrationer

År 2019 beslutade Ammo Inc. sig för att genomföra det strategiska förvärvet av Jagemann Stamping’s Casing & Projectile. Jagemann är den ledande producenten av mässingshöljen och har en lång historia av att leverera högkvalitativa höljen.

Förvärvet skapar framförallt tre fördelar för Ammo Inc.:

 • Den första är att det bidrar till en säker försörjning av höljen.
 • Det andra är att kostnader i försörjningskedjan kommer att sjunka vilket resulterar i lägre kostnad för sålda varor och därmed högre marginaler.
 • Den tredje fördelen är att Ammo fortsatt kommer kunna vara en innovativ aktör som har möjlighet att utveckla nya produkter tack vare integrationen mellan tillverkning och produktion.

Expansion av produktionsanläggning i Manitowoc

Byggnationen av den nya produktionsanläggning kommer innebära att Ammo Inc. mer än kan trippla sin produktion och därutöver effektivisera hela produktionsprocessen. Detta är en förutsättning för att kunna möta den stora efterfrågan som bolaget har.

The best is yet to come…

Del två släpps nästa vecka där vi går igenom hela bakgrunden till den lavinartade tillväxt som bolaget hittills levererat, vidare förklarar vi varför tillväxten kommer fortsätta öka snabbt parallellt med att marginalerna stärks.

Aktien erbjuder inget tekniskt köpläge idag. Vi väntar på en teknisk setup men följer bolaget noggrant tills dess.