Africa Energy – Uppdatering efter presentation av VD Garrett Soden

Efter presentation av VD Garrett Soden uppdaterar kortfattat om Olje- och Gasbolaget Africa Energy.
2020-10-12

Den 30e september 2020 höll Africa Energy ett digitalt conference call där VD Garrett Soden gick igenom bolaget och framtidsutsikter för kommande borrningsprojekt. Bolaget har nyligen tagit in 28 miljoner dollar, och är nu finansierade för kommande borrningar som enligt VDn kan komma att dubblera värdet på bolagets tillgångar.

Vi har tidigare skrivit om Africa Energy, läs artikeln här.

Minskad efterfrågan på olja

Garrett Soden pratar också om den minskade efterfrågan på olja och gas allmänt på marknaden, mycket på grund av corona. Han pratar om att Africa Energy kan ta stor nytta av det minskade utbudet tack vare hur det påverkar konkurrenter och utbudet på sikt.

Han pekar på några styrkor som bolaget har:

  • Del av Lundingruppen som har stor erfarenhet och står för stor del av ägarskapet.
  • Teamet med kunniga medarbetare
  • Tillgångarna som är av absolut världsklass, främst med fältet som AEC har tillsammans med Total och där bolagen just nu borrar.

Ägarstruktur

Lundingruppen äger 10% av bolaget och styrelsen tillsammans med ledningen äger 7%. Stort insiderägande är alltid positivt och visar på bra tilltro till verksamheten. Africa Oil som är en erfaren spelare på marknaden och har befunnit sig på plats i Afrika länge äger 31% av bolaget.

Starkt team från Africa Oil

Africa Energy är avknoppat från Africa Oil, med tanken att teamet från Tullow Oil skulle få friare tyglar att operera enligt sin absoluta expertis. Detta innebär att man fokuserade på borrningar off-shore, i mer utvecklade länder där de kommersiella avtalen är bättre. I Namibia och Sydafrika som man verkar i nu tar staten en långt mindre andel av utvinningarna än i andra afrikanska länder. Fördelen med att fokusera på källor off-shore är att man slipper krångel med allt vad pipe-lines och gränser innebär.


Readers are Leaders

Trend following ecoptimistVi har skrivit en uppsjö recensioner om de bästa tradingböckerna, som på olika sätt lyfter fram hur man blir en vinnande trader. En bok vi gärna lyfter fram i relation till Africa Energy är Trend Following av Michael Covel. Africa Energy har länge haft mycket intressant i pipen, med borrningar och spännande samarbeten. Men enligt Covel är grafen enbart intressant när bolaget trendar uppåt. Nu rör sig Africa Energys aktie väldigt intressant, och vi hänvisar till Trend Following av Michael Covel för vidare läsning kring hur man rider trender.


Kort teknisk uppdatering

Africa Energy graf ecoptimist

Vi ser i grafen att Africa Energy inte besparades djupa kursfall under coronapandemins värsta skräckperiod. Ser vi till oljepriserna har det inte återhämtat sig till nivåerna som rådde innan de stora prisfallen satte igång. Ändå är Africa Energy bland de oljebolagen som presterat bäst sista tiden.

Detta, kan man anta, är mycket tack vare de stora fynden bolaget har gjort, samt samarbetet med Total. Vi ser även till den tidigare nämnda starka ledningen, med erfarenhet och möjlighet att backa upp finansiellt vid behov.

Oljebolag i osäkra tider

Att äga oljebolag när marknaden allmänt är osäker kring framtida efterfrågan i en tid med minskat resande och prognostiserat sämre global handel är kanske ingen hit. Men dåliga tider för oljeproducenter betyder konkurser, vilket i sig snedvrider utbudet så att det vartefter uppstår brist i relation till efterfrågan. Aktiemarknaden är snabb på att spå framtida värden, och pengar flockas till de bästa bolagen.

Only the best or go without

Det är uppenbart att Africa Energy med den senaste tidens prisrörelser, samt de fundamentala nyheterna som bolaget levererar, uppskattas av aktiemarknaden. Vi lyssnar till Garrett Soden, samt de flertal analysfirmor som bevakar bolaget, och ser ljust på möjligheterna för en god utveckling i bolaget.

Borrningssäsong

För Africa Energy kommer nu en spännande period. Utanför Sydafrikas kust råder tuffare väderklimat under vårt Nordiska sommarhalvår, och borrning sker främst under deras sommar, som blir vår vinter. Nya fyndigheter för Africa Energy skulle mest troligt resultera i fortsatta uppgångar. Aktien tangerar all time high och kan lämna mycket motstånd bakom sig om dessa nivåer bryts.

Öppnar veckan med kraftfull uppgång

Idag öppnar aktien upp med styrka, men är ännu inte över högsta nivåerna från Augusti. Vi ser väldigt gärna en mindre base på dessa nivåer, för att utbrottet ska kunna ske med önskvärd kraft, och för att vi ska tilldelas en möjlighet att köpa.