Acousort – Q1

AcouSort är ett svenskt innovativt företag som erbjuder produkter och lösningar för att förenkla och förbättra provberedning inom många olika användningsområden – allt från grundläggande medicinsk forskning till beredning av kliniska blodprover för analys.
2021-05-26

AcouSort är ett svenskt innovativt företag som erbjuder produkter och lösningar för att förenkla och förbättra provberedning inom många olika användningsområden – allt från grundläggande medicinsk forskning till beredning av kliniska blodprover för analys.

AcouSorts affärsmodell baseras på försäljning av OEM-komponenter till life science-företag och diagnostiktillverkare där bolagets världsunika teknologi möjliggör integrerad provhantering för flera olika tillämpningar, bland annat inom patientnära testning.

Bolaget släppte 26 maj rapport för det första kvartalet 2021

  • Intäkterna uppgick till 2 802 KSEK jämfört med 2 553 KSEK Q1 2020
  • Resultatet fortsätter i negativt territorium och blev -1 685 KSEK att jämföra med -1 022 KSEK Q1 2020
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,15

Nya affärer

Kvartalet inleddes med två nya affärer. Den ena var tack vare den japanska distributören Physio-Tech som arbetat intensivt med att introducera Acousorts system AcouTrap och AcouWash. Distributören köpte ett AcouTrap-system på grund av den ökade efterfrågan i Japan. Den andra affären tog plats i Belgien, där Acousort tillsammans med det belgiska diagnostikbolaget ska ta fram en testplatfform som är baserad på Acousorts teknologi.

Intäkterna ökade från låga nivåer och beror, enligt bolaget, på ett ökat intresse för Acousorts teknologi. Intäkterna består främst av engångsbetalningar från projekt och public funding.

Oklar påverkan från pandemin

Bolaget meddelar att de kunnat bedriva sitt försäljningsarbete relativt obehindrat, men att den internationella marknaden har varit påverkad i termer av uteblivna konferenser. Acousort meddelar att de är övertygade att ett öppnande kommer sätta fart på verksamheten i en positiv bemärkelse.

Produktionsanläggning snart klar

Acousort är i slutfasen med att färdigställa sin egna produktionsanläggning. Denna har utvecklats tillsammans med en extern part. I arbetsflödet är det en sista justering/optimering för att ha en kommersiell produktionslinje redo, vilket beräknas vara i det tredje kvartalet 2021.

Graf

Veckograf på Acousort – Bilden är klickbar