ZignSec signerar långsiktigt samarbetsavtal

Samarbetsavtalet är med SCHUFA och det innehåller ett initialt ordervärde om minst 23 MSEK över fem års tid.
2021-05-21

Samarbetsavtalet är med SCHUFA och det innehåller ett initialt ordervärde om minst 23 MSEK över fem års tid. Ordervärdet innehåller även en transaktionsbaserad komponent som kan komma att innebära löpande intäkter som vida överstiger det initiala ordervärdet. Avtalet innebär även att ZignSec och SCHUFA kommer att arbeta med försäljning av varandras tjänster på den europeiska marknaden.

ZignSec utvecklar tekniska plattformar för ID-verifieringslösningar. Lösningarna används av företag som i sin tur kan identifiera sina kunder digitalt i realtid. Kunderna återfinns inom ett flertal branscher, med störst koncentration inom iGaming-segmentet.

Partnerskapet

Partnerskapet med SCHUFA, som är Tyskland ledande kreditbyrå, har varit aktivt under det senaste året vilket nu lett till ett nytt avtal gällande lanseringen av SCHUFA myConnect, en helt ny generation av ID-verifieringsprodukter.

En stor fördel med myConnect är att arbetsflödeshanteraren ”No-Code” ingår, detta innebär att någon förkunskap om programmering inte behövs.  Produkten kommer i den inledande fasen lanseras av SCHUFA i Tyskland men planeras senare expandera till fler länder.

Utöver ordervärdet som uppgår till omkring 23 MSEK, kommer ZignSec ta del av rörliga intäkter som genereras från samtliga kunder som ansluter sig till den nya tjänsten.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

VD kommentar

ZignSecs VD, Timm Schneider, kommenterar hur det senaste avtalet inte enbart innebär betydande intäkter utan också blir en kvalitetsstämpel för den plattform som bolaget byggt upp under de senaste åren.

Graf

Dagsgraf på ZignSec