ZignSec – Signerar avtal med revisionsbyrå

Under fredagen aviserar ZignSec att man genom dotterbolag ingår avtal tillsammans med revisionsbyrån Grant Thornton.
2021-10-01

ZignSec är tecknat på First North Stockholm ett teknikbolag. Bolaget utvecklar tekniska plattformar för ID-verifieringslösningar. Lösningarna används av företag som i sin tur kan identifiera sina kunder digitalt i realtid. Kunderna återfinns inom ett flertal branscher, med störst koncentration inom iGaming-segmentet. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.

Under fredagen aviserar ZignSec att man genom sitt dotterbolag, Wyzer Limited, ingår avtal tillsammans med revisionsbyrån Grant Thornton. Man kommer bistå med tjänster för att digitalisera och automatisera affärsprocesser relaterade till kundens så kallade onboarding och riskbedömning av individer och företag. Kunden kommer att erhålla en klientvänd portal och avtalet kommer dessutom att omfatta ett internt utvecklat Customer Relationship Management-system som man kommer att använda för att hantera befintliga och nya kunder.

Kommentar från VD

”Vi investerar kontinuerligt för att bli en infrastrukturleverantör för såväl reglerade företag som deras tillsynsorgan. Revisionssegmentet är starkt reglerat men mycket fragmenterat på grund av det stora antalet olika jurisdiktioner och det är här ZignSec tillför värde som en global aggregator av verifieringslösningar. Revisions- och tillsynsindustrin är ett strategiskt viktigt område i vårt arbete med att bli en global infrastrukturleverantör för reglerade företag. Jag är verkligen glad att vår strategi att kombinera våra koncernbolags tjänster kunde förverkligas så snabbt”, kommenterar VD, Timm Schneider i ett pressmeddelande under fredagen.

mer om ämnet