ZignSec AB – Avser genomföra en riktad nyemission av aktier

ZignSec AB offentliggör under onsdagen sin avsikt att genomföra en riktad emission av aktier om cirka 100 miljoner kronor, och har givit Vator Securities i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra den riktade emissionen.
2021-06-09

ZignSec är ett teknikbolag, som utvecklar tekniska plattformar för ID-verifieringslösningar. Lösningarna används av företag som i sin tur kan identifiera sina kunder digitalt i realtid. Kunderna återfinns inom ett flertal branscher, med störst koncentration inom iGaming-segmentet.

ZignSec låter Vator Securities utreda förutsättningarna att genomföra den riktade emissionen. Teckningskursen för aktierna i emissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, dvs att aktierna erbjuds med liten eller ingen avisering, som kommer att påbörjas under onsdagen och avslutas innan dess att handeln på Nasdaq First North Growth Market öppnas den 10:e juni 2021.

Bookbuilding-förfarandet kan ändras

Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolaget eller Vator Securities så beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avslutas. Bolaget avser att använda nettolikviden från den riktade emissionen till att i huvudsak finansiera förvärvet av Web Shield Limited, samt till att finansiera bolagets verksamhet i enlighet med dess kommunicerade strategi.

mer om ämnet