XMReality – Fortsatt omsättningstillväxt

XMReality har tagit fram en tjänst för att kunna låta sina kunder erbjuda kundservice och guidning i VR-miljö: Remote Guidance.
2021-04-28

XMReality har tagit fram en tjänst för att kunna låta sina kunder erbjuda kundservice och guidning i VR-miljö: Remote Guidance. Deras tjänst hjälper företag såväl som privatpersoner att vägleda med hjälp av avancerad skärmdelning.

Under det första kvartalet har XMReality bland annat påbörjat uppdrag av Panasonic Homes och Heineken. Sedan tidigare har bolaget kunder som ABB, Nestlé och IMI.

XMReality presenterar under onsdagen för det första kvartalet 2021

  • Nettoomsättning ökade till 5 845 TSEK från 3 483 TSEK, en stark ökning med 68 % jämfört med samma period föregående år.
  • Kostnaderna ökade endast med 16 % från -10 856 TSEK till -12 598 TSEK QoQ
  • Rörelseresultat är relativt oförändrat -6 254 TSEK jämfört med -6 600 TKR Q1 2020

Omsättningen ökar snabbare än kostnaderna

Som vi ser ovan, ökade omsättningen med 68 % medan kostnaderna endast steg 16 %. Den ökade omsättningen bygger enligt VD Jörgen Rammelg på en uppskalning från befintliga kunder, samt nya industriella kunder som påbörjat sin Proof of Concept.

Fokus på återkommande intäkter

Framåt fokuserar bolaget på förbättra vissa mätpunkter, med främsta fokus på Net Retention, vilket innebär procent av återkommande intäkter som kommer från befintliga kunder under en definierad period, inklusive uppskalning, nedskalning och uppsägning av kontrakt. Därför har bolaget valt att starta upp en ny enhet i form av “Customer Experience” med främsta fokus på att öka tillväxten i just Net Retention.

Vidare meddelar bolaget att man under det första kvartalet, genom en kraftigt övertecknad nyemission, tillförs 53,6 miljoner sek.