Xbrane Biopharma – Offentliggör avsikt om riktad nyemission

Under onsdagen offentliggör Xbrane Biopharma AB att man avser genomföra en riktad nyemission.
2021-06-30

Xbrane Biopharma AB är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av läkemedel för behandling av kritiska sjukdomar. Idag är verksamheten inriktad mot forskning inom mikrosfärisk teknologi och inom utvecklingen av proteinmolekyler. Produkterna används vid behandling utav prostatacancer och endometrios samt av diverse sällsynta och allvarliga ögonsjukdomar.

Under onsdagen aviserar Xbrane Biopharma AB att man offentliggör sin avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier om ca 350 MSEK till institutionella investerare genom ett accelererat bookbuidling-förförande med stöd av det bemyndigande som erhölls vid årsstämman den 6 maj 2021.

mer om ämnet