WeSC visar ökad orderingång och utökar dessutom sin affärsmodell

WeSC har de senaste dagarna kommit med intressanta nyheter gällande framgångsrik försäljning och en omstöpning av affärsmodellen.
2021-03-26

WeSC har de senaste dagarna kommit med intressanta nyheter gällande framgångsrik försäljning och en omstöpning av affärsmodellen. Marknaden har tagit emot denna samling av nyheter genom att belöna aktien med en 240-procentig uppgång sedan i måndags.

Klädbolaget WeSC som vi känner det, designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet Premium Streetwear. Därutöver har bolaget licenssamarbeten inom produktkategorierna hörlurar, glasögon och accessoarer.

Utökad Affärsmodell

För fyra dagar sedan meddelade bolaget att de genomför en oväntad utökning av affärsmodellen. WeSC meddelade 22:a mars att de förvärvar tre bolag: Skandinaviska Områdesskydd AB (SOAB) gemensamt med deras systerbolag Kenit Produkt AB, samt Sanera Stockholm AB. Den totala köpeskillingen för de tre bolagen är 154 626 530 kronor.

Förvärven finansieras genom en riktad nyemission, kvittningsemission och kredit. Nyemissionen tillför 60 526 530 kronor, en senior förvärvskredit tillför 71 000 000 och reversen står för 23 100 000 kronor.

Den riktade nyemissionen täcks av följande investerare: Conny Ryk, Simon Göthberg, Olle Nykvist, Olof Andersson och Erkan Sen. Samtliga av dessa har åtagit sig en lock-up period om 24 månader.

SOAB är ett av sveriges största montageföretag, gemensamt med systerbolaget Kenit Produkt AB omsatte de under föregående år 121,2 MSEK med en EBITDA marginal om 15,4 %. Tillsammans har de två bolagen 29 anställda.

Sanera är ett riv- och saneringsföretag med inriktning mot byggrelaterade företag samt fastighetsbolag. Saneras nettoomsättning för 2020 var 46,2 MSEK med en EBITDA marginal om 20,7%. Sanera har 26 anställda.

WeSC ombildas till en ny koncern där namnet ändras till Vestum, det gamla varumärket kommer att bestå men koncernen utökas nu, med ambitionen om att bli ett svenskt förvärvsdrivet bolag, med exponering mot byggindustrin. Vestum kommer aktivt att söka efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller i form av starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden.

Styrelsen meddelade att syftet med transaktionen blir att vidga affärsmodellen och diversifiera risken. En viktig faktor blir att Vestum har tillgång till kapitalmarknaden.

Klädbolaget bryter den negativa trenden

Wesc har många tuffa år bakom sig i bagaget, där de lidit av förluster och en negativ omsättningstrend sedan 2012. Det var därför intressant att se att klädbolaget, utöver ovan nämnda omstöpning till en ny koncern, idag kunde meddela en positiv avvikelse från denna trend i form av en kraftigt ökad orderingång för deras höst-/vinterkollektion 2021.

Ordervärdet ökade från 1.5 MUSD till 6.0 MUSD, vilket innebär en ökning om ca 300% jämfört med höst-/vinterkollektionen för 2020. Den positiva avvikelsen är inte enbart en effekt av låga jämförelsetal från coronaåret 2020, ökningen innebär även en 240-procentig tillväxt gentemot 2019 års höst-/vinterkollektion.

Den ökade orderingången är framförallt hänförlig till Nordamerika genom befintliga samt nya kunder såsom Nordstrom, Saks, Macy’s, ASOS och Junkyard.

VD, Joseph Janus, kommenterade nyheten om den positiva orderingången, genom att även belysa bolagets förändrade kostnadsläge, vilket enligt honom, innebär att WeSC kommer återgå till lönsamhet för helåret 2021.