WeSC Q1 – Försäljningstillväxt om 189 % och positivt resultat

Klädbolaget WeSC som vi känner det, designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet Premium Streetwear.
2021-05-07

Klädbolaget WeSC som vi känner det, designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet Premium Streetwear. Därutöver har bolaget licenssamarbeten inom produktkategorierna hörlurar, glasögon och accessoarer. Bolaget meddelade nyligen att de omvandlas till en koncern som heter Vestum och de utökar affärsmodellen till helt nya områden.

Artiklen kommer handla om följande:

  • Klädbolaget WeSCs siffror.
  • WeSC ombildas till Vestum och hur detta gick till.
  • Vilka förvärv som genomfördes vid ombildningen.
  • Strategin för den nya koncernen.
  • Nytt förvärv efter kvartalets utgång

 WeSC släppte idag sin Q1 rapport

  • Nettoomsättningen ökade med 189 % till 13 MSEK (4,5 MSEK).
  • Rörelseresultat uppgick till 0,2 MSEK (-3,7 MSEK)
  • Resultat efter skatt landade på 0,1 MSEK (-3,5 MSEK).

 Ökad orderingång och förbättrad lönsamhet under Q1

Bolaget har sedan tidigare kommunicerat att de sett en 300-procentig ökning, eller 6 MUSD, i orderingången för deras höst/vinterkollektion jämfört med samma kollektion 2020.

Efter kvartalets utgång, i efterförsäljningsarbetet kom ytterligare order in för höst/vinterkollektionen 2021 om 2 MUSD. Med denna order har bolaget ett totalt bekräftat ordervärde för höst/vinterkollektionen 2021 om 8 MUSD vilket motsvarar en ökning om 430 procent jämfört med samma kollektion 2020.

Den förbättrade lönsamheten kan delvis härledas till att de fått ned sina fasta kostnader med drygt 30 % jämfört med föregående kvartalet.

VD kommentar

VDn, Joseph Janus, kommenterade att den ökade orderingången och försäljningstillväxten framförallt kommer från Nordamerika genom bolaget återförsäljare såsom Nordstroms, Macy’s, Pac Sun, Saks Fifth Aveune, ASOS och Walmart. WeSC satsar även på tillväxt i Europa. Satsningarna sker främst på den brittiska, spanska och italienska marknaden. Vdn kommenterade även att WeSC i år expanderar till Dubai och Sydamerika.

Utökad affärsmodell sedan tidigare och hur den möjliggjordes

WeSC meddelade 22:a mars att det ingåtts villkorade avtal om att förvärva tre bolag: Skandinaviska Områdesskydd AB (SOAB) gemensamt med deras systerbolag Kenit Produkt AB, samt Sanera Stockholm AB. Den totala köpeskillingen för de tre bolagen är 154 626 530 kronor.

Förvärven finansierades genom en riktad nyemission, kvittningsemission och kredit. Nyemissionen tillförde 60 526 530 kronor, en senior förvärvskredit tillförde 71 000 000 och reversen stod för 23 100 000 kronor.

Den riktade nyemissionen täcktes av följande investerare: Conny Ryk, Simon Göthberg, Olle Nykvist, Olof Andersson och Erkan Sen. Samtliga av dessa åtog sig en lock-up period om 24 månader.

Styrelsen meddelade att syftet med transaktionen var att vidga affärsmodellen och diversifiera risken. En viktig faktor blir att Vestum har tillgång till kapitalmarknaden.

De förvärvade bolagen

  • SOAB är ett av Sveriges största montageföretag, gemensamt med systerbolaget Kenit Produkt AB omsatte de under föregående år 121,2 MSEK med en EBITDA marginal om 15,4 %. Tillsammans har de två bolagen 29 anställda.
  • Sanera är ett riv- och saneringsföretag med inriktning mot byggrelaterade företag samt fastighetsbolag. Saneras nettoomsättning för 2020 var 46,2 MSEK med en EBITDA marginal om 20,7%. Sanera har 26 anställda.

 Ambitionen framåt för den nya koncernen Vestum

WeSC ombildades till en ny koncern där namnet ändrades till Vestum, det gamla varumärket skulle bestå samtidigt som koncernen utökas, med ambitionen om att bli ett svenskt förvärvsdrivet bolag, med exponering mot byggindustrin. Vestum ska aktivt söka efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller i form av starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden.

Nytt förvärv efter kvartalets utgång

Efter kvartalets utgång har bolaget ingått ytterligare ett villkorat avtal avseende förvärv av Rosenqvist Entreprenad. Företagets huvudsakliga områden är mark-, anläggnings- och montagearbeten i järnvägsmiljö. Rosenqvist Entreprenad arbetar även med andra typer av närliggande projekt kopplade till järnvägsmiljö och dess kunder. Bolaget har 63 anställda.

Förvärvet föreslås finansieras till huvuddelen genom kontant betalning samt med nyemitterade aktier genom kvittningsemission.