Volati – Marknadsledaren får koncernen att växa

Under tisdagen meddelar Volati AB att man fortsätter växa genom förvärvet av spanska marknadsledaren Apisa.
2021-07-06

Volati är en industrikoncern. Bolaget fokuserar på förvärv av bolag med god marknadsposition, arbetade affärsmodeller samt starka kassaflöden. Investeringarna drivs med målet att vara en långsiktig ägare och att arbeta nära styrelsen för att driva igenom strategiska åtgärder. Volati driver verksamhet globalt med fokus på affärssegmenten handel, konsument och industri.

Under tisdagen meddelar Volati att man fortsätter växa genom förvärvet av den spanska marknadsledaren Apisa , via dotterbolaget Tornum AB, som tillgodoser lösningar för torkning och lagerhållning av spannmål, foder samt biomassa. Förvärvet är ett tilläggsförvärv till affärsområde industri och affärsenheten Tornum. Det stärker Tornums erbjudande inom spannmåls- och foderhantering, vilket ger bolaget en starkare marknadsposition i Europa, där den spanska marknaden för spannmålshantering är en av de största. Apisa omsatte ca 15 MEUR under det senaste räkenskapsåret.

Förvärvet av Apisa är Volatis sjätte förvärv under 2021 och årets andra tilläggsförvärv till Tornum. Tornums omsättning på årsbasis har som ett resultat ökat från ca 450 MSEK till ca 700 MSEK och bolaget är en av Europas ledande aktörer inom sin nisch.

Kommentar från VD – Tornum

“Jag är mycket glad över att få välkomna Apisa till Tornum. Förvärvet av JPT-Industria tidigare i år har tydligt förstärkt vår position i Norden och vi tar nu steg för att ytterligare förstärka vår europeiska närvaro. Årets båda förvärv är dessutom viktiga för vår satsning mot marknadssegmentet Industri. De kompletterar vår produktportfölj och gör oss till en betydande helhetsleverantör av anläggningar för hantering av såväl spannmål som biomassa”, kommenterar VD, Jerker Funnemark. 

mer om ämnet