Volati – Förvärvar koncernen

Under tisdagen aviserar Volati AB att man förvärvar samtliga aktier i Byggsystem Direkt AB.
2021-06-29

Volati AB är en industrikoncern. Bolaget fokuserar på förvärv av bolag med god marknadsposition, arbetade affärsmodeller samt starka kassaflöden. Investeringarna drivs med målet att vara en långsiktig ägare och att arbeta nära styrelsen för att driva igenom strategiska åtgärder. Volati driver verksamhet globalt med fokus på affärssegmenten handel, konsument och industri.

Under tisdagen aviserar Volati att man förvärvar samtliga aktier i Byggsystem Direkt AB som är en ledande leverantör av krypgrunder, vilket är en sorts grundläggning på hus. Byggsystem Direkt har ca 20 anställda och över 100 st auktoriserade entreprenörer som monterar grunderna.

mer om ämnet