Analys – VIQ Solutions med AI-teknologi för transkribering

VIQ Solutions är ett Kanadensiskt bolag som jobbar med transkribering av såväl ljudfiler som video.
2020-07-07

VIQ Solutions är ett Kanadensiskt bolag som jobbar med transkribering av såväl ljudfiler som video. Bolaget har utvecklat en teknik som bygger på AI, där de genom enorma mängder data från kunder hela tiden kan förbättra transkriberingen. Det innebär att tekniken har förmågan att väga in tonläge och dialekter. 

Bolag oberört av konjunktur

VIQ Solutions har över 1300 olika kunder, varav 75% av dessa består av kunder inom Law Enforcement, Insurance och Judicial & Legal. Alltså kunder som är i princip helt okänsliga för konjunktur. 

Software as a Service för skalbarhet

Vad man lyckats väl med under senare år, är att omvandla tjänsten till en Software as a Service, och ta betalt för antal transkriberade minuter. Genom detta har man, utan att egentligen fokusera på nyanskaffning av kunder, lyckats öka sin omsättning från befintliga kunder avsevärt. 

Vi ser alltså ett bolag som arbetat flitigt för att göra sin tjänst och sitt erbjudande långt mer lönsamt. Hype

VD Sebastian Paré har i ett flertal intervjuer ställt sig mycket entusiastisk till teknologin och de enorma tillväxtmöjligheter som finns. Han är positivt inställd till VIQs ställning mot konkurrenter och trycker på punkter som att kunder i stort är okänsliga för konjunktur.

Sebastian Pare VIQ

Går man som besökare av VIQ Solutions hemsida till Investor Relations sidan, ställs man direkt inför ett högst säljande budskap som försöker förklara varför man ska köpa aktier. 

Förvärv av rang

Samtidigt talar VD:n sig varm för framtiden, och möjligheterna som finns i tekniken de tagit fram. Han är tydlig med att belysa värdet av omvandlingen, och trycker hårt på hur kunderna kontinuerligt ökar sin användning, och därigenom faktureras för fler och fler minuter. 

I senaste kvartalsrapporten presenterar man även de två förvärv som gjorts, där nya möjligheter för att ta marknadsandelar inom konferenser och media finns. 

Om aktieanalys av VIQ Solutions

Det finns väldigt mycket att räkna in när en helhetsuppfattning ska bildas kring ett bolag. Vi kikar kort på det tekniska i VIQ Solutions, men lägger i detta skede inget större fokus på siffrorna. Detta främst för att aktieanalysen inte ska bli för långdragen. För den som vill läsa mer om olika faktorer som spelar in i analys av ett bolag, har vi även skrivit kort om bl.a. teknisk analys.

Kring värdering har ledningen poängterat att VIQ Solutions värderas lägre än branschkonkurrenter.

Utspädning och mera utspädning

Man meddelar även att flertalet warranter omvandlats till aktier, samt att man genom emission tillfört kapital. Detta har lyft antalet aktier från 10,9 miljoner till 18,3 miljoner, vilket snedvrider det låga P/S-talet bolaget hade innan. Och där kanske Mr. Paré har svaret till varför de värderats lägre än branschkonkurrenter. 

Tekniskt (spekulativt) köpläge

VIQ Solutions analys ecoptimist

Ser vi till grafen smällde kursen ned hårt på senaste rapporten och beskedet om saftig utspädning. Däremot tycks en fin dubbelbotten ha formats som sedan lett till ett kraftfullt uppskjut. Den 29/6 skedde en hel del utförsäljning, och ytterligare till tyckes svaga ägare gav upp. Därefter har vi ett antal dagar med knappt någon handel alls, vilket ger ett hopp om att få säljare finns kvar. 

Graf via Börsdata och Tradingview

I sin helhet

Vi beräknar då in den kraftfulla tekniken, omsättningstillväxten samt starka förvärv. I analysen av VIQ Solutions ser vi även till framtiden, och just att kunderna använder tjänsten mer och mer, samt att man lyckats med ökad omsättning trots näst intill ingen nykundsanskaffning. 

Väger åt det positiva

Potentialen i bolaget är fin, och lyssnar man till vad VD samt andra i bolaget säger, så ska de ha mycket värde att hämta framåt. Att de är hypiga och späder ut med nya aktier är generellt värdelösa nyheter, men med en medelpunkt mellan allt negativt i det med det positiva som nämnts ovan, samt det tekniska, ser bolaget högst intressant ut för ett spekulativt köp.

Läs gärna VIQ Solutions senaste rapport här: VIQ Solutions