Vibrosense – Fortsatt ökad försäljning

Under fredagsmorgonen meddelar Vibrosense Dynamics AB att den ökade försäljningen fortsätter.
2021-07-09

Vibrosense Dynamics är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Produkterna mäter och kvantifierar förmågan att känna vibrationer i huden, och används av vårdgivare för att kunna anpassa behandlingen eller sätta in förebyggande åtgärder vid potentiella nervskador. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, sjukhus, vårdcentraler och forskningsinstitut.

Under fredagsmorgonen meddelar Vibrosense Dynamics AB att den ökade försäljningen fortsätter. Bolaget har under perioden april-juni kunnat se en fortsatt positiv trend i orderingången med ökad försäljning som följd.

Arbetet med att presentera bolagets nya applikation, Diabetes Foot Screening, till kliniker inom diabetesvården är igång och kommer att intensifieras under hösten.

Kommentar från VD

“Våra aktiviteter inom de segment av marknaden som arbetar med vibrationsskador har fallit ut positivt under de senaste månaderna, trots en försvårad marknadssituation orsakad av Covid-19. Vi har lyckats attrahera kunder inom den kliniska vården och levererat instrument till sjukhus i Sverige och Norge. Vi befinner oss fortfarande i en introduktionsfas med applikationen Diabetes Foot Screening, men vår tilltro på framgång har stärkts. Vad vi tidigare kommunicerat till marknaden ligger fast och vi förväntar att de aktiviteter vi genomför ska avspeglas positivt även i nästa räkenskapsårs första kvartal”, kommenterar VD, Hans Wallin i ett pressmeddelande under fredagsmorgonen. 

mer om ämnet