Urb-it genomför riktad nyemission

Under veckans första dag för handel tillkännager Urb-it att man genomför riktad nyemission till Ingka Investments om 95 miljoner kronor.
2021-11-22

Urb-it är tecknade på First North Stockholm och är verksamma inom logistiksektorn och tillhandahåller tjänster för gröna paketleveranser med lastcyklar och cyklar. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med huvudsaklig inriktning mot e-handelsmarknaden. Verksamheten drivs via flertalet dotterbolag i Frankrike och Storbritannien.

Styrelsen i Urb-it AB har beslutat om en riktad nyemission till Ingka Investments, investeringsbolaget inom Ingka Group, den största IKEA-detaljisten av 21 590 909 aktier under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämma. Teckningskursen i nyemissionen uppgår till 4,40 SEK per aktie. Genom nyemissionen tillförs Bolaget 95 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader. Styrelsen har även beslutat att senarelägga offentliggörandet av den tredje kvartalsrapporten 2021 till den 29 november 2021 som ett led i genomförandet av nyemissionen.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Kommentar från VD

“Det är med glädje jag välkomnar Ingka Investments som nya aktieägare. Ingka investerar för att få en positiv inverkan på samhället på samma sätt som vi gör – Urb-it är ett hållbart logistiknätverk som vill transformera urban logistik med en positiv påverkan på samhället och miljön, vilket innebär att våra investeringsstrategier linjerar. Vi är idag aktiva i nio städer, vi har en fördel att vara en av pionjärerna på nyckelmarknader i Europa och vi är nu i en position där vi snabbt kan skala upp. Vi kommer att fortsätta att investera i vår tillväxtstrategi genom att etablera nya hyperlokala hubbar och skala upp vår cykelflotta – både i städer vi är aktiva i idag och genom expansion till nya städer. Kapitaltillskottet möjliggör även marknadsföringsinsatser som ytterligare ska driva vår tillväxt. Vi ser fram emot att fortsätta göra städer i Europa mer hållbara och hälsosamma”, kommenterar VD, Kevin Kviblad i ett pressmeddelande under dagen.

Kommentar från Managing Director

“Urb-it är ett snabbväxande bolag som vill skapa en positiv påverkan på samhället och miljön med en utsläppsfri logistisktjänst och vi är glada och nöjda att nu gå in som minoritetsaktieägare. Vi har en stark tro på Urb-it’s fortsatta tillväxtpotential och vi tror att vi kan ytterligare understödja bolagets fortsatta expansion av utsläppsfria sista milen-leveranser i Europa. Urb-it’s strategi linjerar även med Ingka Groups mål om att alla kundleveranser och tjänster ska göras med elfordon eller andra lösningar för nollutsläpp till 2025”, kommenterar Managing Director, Krister Mattson i ett pressmeddelande under måndagen.