Train Alliance – Erhåller utökat säkerhetstillstånd

Under torsdagen meddelar Train Alliance att man erhåller utökat säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltning.
2021-07-08

Train Alliance är verksamma inom järnvägsindustrin. Bolaget verkar som en komplett anläggningspartner inriktade mot försörjning samt operationell utveckling av större järnvägsinfrastruktur. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, där bolaget arbetar med underhåll och logistiklösningar, markförädling, konceptrådgivning samt planering och utförande av större infrastrukturella projekt.

Under torsdagen meddelar Train Alliance AB att man av transportstyrelsen erhåller utökat säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltning, för huvudspår vid Brista spårterminal samt för sidospår vid Rikskombiterminalen i Roserberg.

Endast ett fåtal aktörer i Sverige har säkerhetstillstånd som förvaltare av huvudspår då det ställer betydligt större krav på organisationen än för sidospår. Som infrastrukturförvaltare ansvarar man kontinuerligt för säkerhet, besiktningar, underhåll, kapacitetstilldelning samt följer en rad förordningar, lagar och regler vilket ställer stora krav på ett säkerhetsstyrningssystem.

Kommentar från VD

”Det är med stor tillfredställelse vi nu lyckats uppnå denna höga nivå inom infrastrukturförvaltning. Arbetet med vår säkerhetskultur är något som genomsyrar alla beslut och arbeten i organisationen vilket kräver noggrannhet, kontinuitet och förståelse”, kommenterar VD, Joakim Weijmer i pressmeddelandet.

mer om ämnet