Touchtech avser föreslå riktad emission

Under onsdagen meddelar Touchtech att man avser föreslå riktad emission vilket kommer innebära en ökning av aktiekapitalet.
2021-11-03

Touchtech är tecknade på Spotlight och är verksamma inom IT-sektorn. Bolaget tillhandahåller digitaliseringslösningar anpassade mot aktörer inom detaljhandeln. Bolagets produkt baseras på en egenutvecklad mjukvaruplattform som gör det möjligt för handlare att presentera produktsortimentet på touchskärmar. Utöver produkterna erbjuder bolaget konsultationstjänster som strategiutveckling, utbildning, samt installationstjänster och support.

Touctechs styrelse avser föreslå vid extra bolagsstämma att man beslutar om en riktad nyemission av högst 2 872 583 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 287 258,30 SEK Genom den riktade emissionen tillförs Touchtech ca 38,4 MSEK. Extra bolagsstämman beräknas hållas den 26 november 2021.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Genom den riktade nyemissionen emitteras högst 2 872 583 nya aktier till en teckningskurs om 13,37 SEK per aktie, vilket innebär att bolaget tillförs högst ca 38,4 MSEK. Teckningskursen per aktie ska motsvara bolagets justerade volymviktade genomsnittskurs för aktien enligt Spotlights officiella kurslista under perioden från och med den 28 september 2021 till och med den 28 oktober 2021, med en emissionsrabatt om ca fem 5 procent.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Vid fullteckning i nyemissionen kommer antalet utestående aktier och röster i bolaget öka från 8 213 229 till 11 085 332. Vidare kommer aktiekapitalet öka från 821 322,9 SEK till 1 108 533,20 SEK. Slutligen medför fullteckning en utspädning för befintliga aktieägare om ca 35 procent av antalet aktier i bolaget.