The Small-Cap Investor: Secrets to Winning Big with Small-Cap Stocks

Ian Wyatt berättar i denna bok om sin process för att hitta nästa Small-Cap bolag som är redo att göra en fin resa.
2020-11-19

Ian Wyatt berättar i denna bok om sin process för att hitta nästa Small-Cap bolag som är redo att göra en fin resa. Boken är inte helt olik Peter Lynch’s berömda “One up on Wall Street” men den går djupare in på processen och lämnar läsaren med en faktisk förståelse för hur man själv ska agera.

Boken inleder med exempel på bolag som idag är gigantiska men som en gång i tiden var Small-Cap bolag, vad som är intressant är att han visar hur hans process faktiskt hade kunnat hitta dem, vid ett skede när de fortfarande var små.

 

Föga förvånande belyser han läsaren om att tillväxt är det absolut viktigaste. Men det är lätt att göra ett antagande om att det alltid är för sent att köpa ett bolag som redan uppvisat tillväxt i ett kvartal eller två, eller kanske till och med i ett år eller två. Han demonstrerar genom tydliga exempel hur detta antagande är väldigt felaktigt.

Köp boken på Adlibris.

Utöver tillväxten är det enligt författaren oerhört viktigt att bolaget har någonting unikt, någonting som gör att de sticker ut från konkurrenter, någonting som gör att bolaget hela tiden kan attrahera kunder.

Till skillnad från Lynch pratar denna författare mycket mer om vikten av att sektorn i sin helhet går bra. Han ställer sig oerhört tveksam till att gå in bolag, vars sektor är ogillad av de större aktörerna – de som faktiskt driver en trend över tiden.

Han pratar också om vikten av att hitta ett bolag innan det är helt upptäckt av analytikerkåren eller tidningar. Detta kan upplevas som svårt att ta till sig då han i ett tidigare skede gör gällande att bolag måste ha visat tillväxt under en period, men sanningen är den att det finns otroligt många bolag som uppvisar tillväxt, utan att för den sakens skull vara sönderanalyserade av tidningar eller analytiker.

En unik aspekt med denna bok är att författaren på ett väldigt pedagogiskt sätt lär upp läsaren om vad som är “bra och riktig” vinst, och vad som kan vara potentiellt manipulerad vinst.

Läsaren ges många bra exempel på hur ledningar kan trixa och fixa med siffror för att få sina rapporter att se bättre ut än vad de faktiskt är.

Slutligen berättar författaren hur han tajmar sina köp efter det att den fundamentala analysen gjorts, här använder han sig av ganska simpel och standardiserad teknisk analys vilket gör det begripligt, även för den som saknar förhandskunskap.

Summa summarum skänker Ian Watt läsaren med en bättre förståelse för hur och vart man ska börja i sin process för att hitta nästa Small-Cap vinnare, helt klart en läsvärd bok!