Tessin – Säkerställer kapital

Under måndagen meddelar fastighetsnischade Tessin Nordic Holding AB att man säkerställer 150 MSEK i institutionellt kapital.
2021-07-12

Tessin Nordic är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget erbjuder en digital plattform som används för placering och investering av kapital direkt i fastigheter. Tjänsten används således som en crowdfunding plattform där investerare kan låna ut pengar till olika typer av fastighetsprojekt. Störst verksamhet återfinns runtom den nordiska marknaden.

Under måndagen meddelar fastighetsnischade Tessin Nordic Holding att man säkerställer 150 MSEK i institutionellt kapital samt emitterar vinstandelslån. Nordens ledande investeringsplattform för fastighetsprojekt meddelar att kapitalet kommer att placeras i säkra fastighetskrediter. Vinstandelslånet har arrangerats av DNB Markets och kommer att investeras inom ramen för Tessin Capitals verksamhet.

Kommentar från VD

“Vi ser en kraftigt ökande efterfrågan på betydligt större lån från större och mer etablerade aktörer på fastighetsmarknaden. Med tillgång till det kapital som vinstandelslånet utgör kan vi nu på allvar konkurrera med de traditionella bankerna om att hjälpa Sveriges fastighetsutvecklare att säkra finansieringen under projekttiden”, kommenterar VD, Heidi Wik i ett pressmeddelande under måndagen.

mer om ämnet